Aantrekkelijk blijven voor bezoekers

De uitrol van de Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025 is volop aan de gang. Een van de actiepunten: het opstellen van een retailvisie. Zo’n visie helpt je om de aantrekkelijkheid van het centrumgebied te verhogen voor inwoners en bezoekers.

Hoog op de agenda

Het trekken van meer bezoekers naar de winkels in het centrum van Noordwijkerhout is een uitdaging. Het vraagstuk is goed geagendeerd. Er is een document opgesteld dat richting geeft. Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025. Een ambitieus programma waarvan het doel is: een compacter en aantrekkelijker kernwinkelgebied met minder leegstand van winkelpanden. 

Voortgangsoverzicht

Gemeente Noordwijk maakt op dit moment veel werk van het aantrekkelijker maken van centrumgebied in Noordwijkerhout. Wie de leesbare collegebrief aan de gemeenteraad leest over de vorderingen kan niet anders concluderen dan dat er veel werk wordt verzet maar ook dat het voor alle partijen een zaak van lange adem is. 

8 complexe deelprojecten

Een winkelgebied dat ook nog eens in het hart van je pittoreske dorpskern ligt weer kansrijk maken is een complexe klus. Heel wat zaken werken op elkaar in. Heel wat factoren dragen bij aan de gewenste verbeteringen. De 8 deelprojecten uit de visie tonen dat goed. Het zijn: 

  • het Dorpsplein inclusief de tuin van de Witte Kerk opkappen en herinrichten. Dit is afgerond.
  • een proef met een autovrij/autoluw centrum. Dit is afgerond.
  • de uitbreiding terrassen aan de zijde van de Witte Kerk
  • de verplaatsing weekmarkt naar het Dorpsplein
  • het aantrekkelijker maken van de winkelstraten
  • de leegstand in het dorp verminderen 
  • keurmerk Veilig Ondernemen. Een schoon en veilig winkelgebied
  • het trekken van meer bezoekers (retailvisie)

Matchen

Een compact, aantrekkelijk winkelgebied dat een toekomst heeft. Welke winkels heb je dan voor ogen en waar zijn ze in je winkelgebied? Dat beschrijf je in zo’n retailvisie. Je houdt dan met allerhande zaken rekening. Onder meer de trends. 

Eentje kennen we allemaal wel. De opkomst van online shoppen. Toch kopen we nog veel in de fysieke winkel maar steeds vaker start het shoppen  online. Steeds vaker begint zoals dat zo mooi heet de customer journey op de iPhone. Nog zo’n trend. De vergrijzingsgolf. Een middenstander die met pensioen gaat en niemand die de zaak voortzet. Niet alleen in de grote winkelstraten in steden maar ook in dorpskernen dreunen die trends door.

In zo’n visie veel aandacht voor wat een bezoeker wenst en hoe hij of zij zich daadwerkelijk gedraagt. Wat zijn of haar behoeftes zijn. In een retailvisie staat onder meer hoe je de winkelgebieden matcht met de aankoopmotieven en de beleefwensen van bezoekers. 

Voor alle kernen

”Voor alle kernen in Noordwijk wordt nu een retailvisie met een uitvoeringsparagraaf opgesteld. Deze visie moet een lange termijn koers aangeven. Naar verwachting vindt hierover in het 4 kwartaal besluitvorming plaats. Bij het opstellen van de retailvisie voor Noordwijkerhout wordt de Centrumvisie Noordwijkerhout betrokken.” 

Na de zomer

“Vanuit de continuïteit wordt er voor gekozen om het uitvoeringsprogramma van de Retailvisie voor de kern van Noordwijkerhout onder te brengen bij de uitvoering van de Centrumvisie. Voor de uitwerking van de Retailvisie zal een apart voorstel aan uw raad worden voorgelegd. Na de zomer ontvangt u separaat een kredietvoorstel”, aldus het college in zijn brief aan de gemeenteraad.

Lees ook ‘Voortgang Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025’.