Aardwarmte. Kansrijk of niet?

Gemeente Noordwijk is blij met alle onderzoeken naar de haalbaarheid van aardwarmtewinning. Die optie neemt de gemeente graag mee in de Transitievisiewarmte en de Lokale Energie Strategie, zegt wethouder Sjaak van den Berg.

Ook in Noordwijk 

Met de opsporingsvergunning voor aardwarmte op zak, kunnen Shell Geothermal B.V. en D4 B.V onderzoeken of aardwarmte voor onze regio haalbaar is. De aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning is zes jaar. Ook in gemeente Noordwijk wordt er de komende jaren naar aardwarmte gespeurd. De gemeente is er blij mee, zo laat wethouder Sjaak van den Berg in een eerste reactie weten. Hij is binnen het college direct-verantwoordelijk voor de energietransitie en hoe de gemeente het pad naar een aardgasloos tijdperk inricht. 

Van aardgas misschien naar aardwarmte

Niet alleen ligt één van locaties voor een proefboring in Noordwijk, maar ook kan de toepassing van aardwarmte van grote betekenis zijn voor de manier waarop de gemeente Noordwijk haar energievoorziening klimaatneutraal wil maken en voor het aardgasvrij worden in het bijzonder. De gemeente Noordwijk werkt aan haar Transitievisiewarmte en de Lokale Energie Strategie. In deze stukken wordt een eerste voorzet gegeven hoe Noordwijk de overstap naar een toekomst zonder aardgas wil maken. In deze visie zal ook ruimte zijn ingericht voor het verder onderzoeken van de toepassingen van aardwarmte. 

Zo werkt aardwarmte - VoorbeeldEen heel traject voor ons

Het is echter goed te beseffen dat het vooralsnog om een opsporingsvergunning gaat. Shell Geothermal B.V. en D4 B.V hebben de opsporingsvergunning op zak maar dat wil niet zeggen dat er morgen al geboord kan worden. Voordat het consortium daadwerkelijk aardwarmte kan winnen moet zij nog verschillende vergunningen aanvragen, onder andere bij de gemeenten waar men een proefboorlocatie wil realiseren. Dus ook in Noordwijk. Daarbij moet zij aan alle eisen voor veiligheid, milieu en de omgeving voldoen. Voordat er in de gemeente Noordwijk installaties staan is er dus nog een lange weg te gaan.

Vergunningen 

Inwoners krijgen gedurende die lange weg meerdere keren gelegenheid om mee te denken en hun mening te geven. Daarnaast zijn er nog de officiële mogelijkheden om zienswijzen in te dienen en in te spreken. Pas wanneer de proefboringen succesvol blijken te zijn kan worden overgegaan tot de vergunningverlening voor een werkelijke productieomgeving. Nog een ding. In gemeente Noordwijk zal ook een warmtetransportnetwerk moeten worden aangelegd om al die warmte effectief te kunnen gebruiken.

Serieus onderzoek naar serieuze optie

Wethouder Sjaak van den Berg: “Net zoals zo veel inwoners en ondernemers vraag ik me wel eens af hoe we onze huizen, bedrijven en commerciële ruimtes comfortabel verwarmen in de toekomst. We hebben een strategie nodig. Aardwarmte is een van de opties die we nu zeer serieus onderzoeken. De kans dat er voor Noordwijk en de regio warmte uit de bodem toegepast kan worden is met deze stap enorm toegenomen. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten.”

Lees meer 

Hier vind je de publicatie in De Staatscourant 28 08 2021. Er zijn die dag aan meerdere partijen opsporingsvergunningen afgegeven zo blijkt. 

Al jaren een serieuze optie. Mooie ‘teruglezer’.

Serieuze voorlichting.