Dinsdag 15 juni 2021 vergadert de gemeenteraad van Noordwijk. De vergadering start om 19:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Achterpaden gedogen. Komt er beleid?

Op dit moment worden de achterpaden op gemeentegrond nog gedoogd. Het college van burgemeester en wethouders is er niet blij mee en gaat kijken of hierover beleid gemaakt zal worden.

Privépad over gemeentegrond  

“Het maken van achterpaden bij tuinen is in principe niet toegestaan. Hiermee wordt immers gebruik gemaakt van gemeentegrond zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt”, aldus het college in een brief aan een vragensteller. “Op dit moment worden de achterpaden gedoogd. In de toekomst zal gekeken worden of hierover beleid zal worden gemaakt.”

Anoniem is niet onbekend

Wie die vragensteller is weten we niet. Hij of zij is anoniem voor wie de beantwoordingsbrief op internet raadpleegt. De gemeente heeft de privacy van brievenschrijvers hoog zitten. Hun brieven worden bij publicatie geanonimiseerd. De griffie lichtte onlangs deze werkwijze nog eens toe met een eigen webartikel.

Denk mee. Doe meer. Betaal marktconform

In de beantwoordingsbrief doet het college puntsgewijs de vragen af. Ze raken belangrijke vraagstukken. De prijs van snippergroen bijvoorbeeld. Een uit het gelijknamige dossier. “In de coalitiekoers 2014-2018 "Denk mee. Doe meer!" is bepaald dat het uitgangspunt bij verkoop van snippergroen van "nee, tenzij" naar "ja, tenzij" ging. In deze periode is ook de thans geldende grondprijs van 210,- per m2 vastgesteld. Deze grondprijs is gebaseerd op meerdere taxaties voor tuingrond op verschillende locaties in de gemeente”, aldus het college. “Uit recente taxaties van tuingrond blijkt dat deze grondprijs nog steeds marktconform is.” 

Hier hoger. Daar lager. Hoe kan dat nou?

“U geeft aan dat er grond in Bronsgeest lager getaxeerd is. Het verschil in de grondprijs kan worden verklaard door het feit dat het grond met een andere bestemming (agrarisch) betreft. Daarnaast kan de ligging van de grond invloed hebben op de hoogte van de prijs. Bij tuingrond geldt bijvoorbeeld dat de toevoeging van een strook grond voor een hogere waardering van de woning zorgt. Dit wordt ook meegenomen in de berekening van de grondprijs. Bij bijvoorbeeld agrarische grond is dit anders.”

Waarom?  

Nog eentje uit het dossier snippergroen die afgedaan wordt. “U vraagt waarom er in het verleden grond voor € 110,- per m2 is verkocht, terwijl de huidige grondprijs op dit moment € 210,- per m2 is. Ons is niet bekend welke strook dit betreft en in welke periode de grond voor deze prijs is verkocht. Over de specifieke situatie kunnen we dan ook geen uitspraken doen.”

Lees ook de beantwoordingsbrief ‘Afschrift reactie met betrekking tot onbeantwoorde vraag en uitgangspunten snippergroenbeleid’.