Afvoer voor regenwater omgeving Hoofdstraat

Een aannemer werkt 5 weken voor de gemeente aan het maken van een afvoer onder de grond. Om het regenwater uit de omgeving van de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee af te voeren.

Wat er gaat gebeuren

Onder de grond leggen we 1 lange buis van ongeveer 70 centimeter breed. Deze buis voert het regenwater vanuit de omgeving van de Hoofdstraat af. De buis is 550 meter lang en ligt 12 meter diep. Door deze buis kunnen we straks het regenwater uit het gebied lozen op het oppervlaktewater. Het water in het Kruydpark in het Middengebied is het dichtstbij en het meest geschikt hiervoor. In Noordwijk scheiden we het schone regenwater van het vieze rioolwater. 

Fietsers worden omgeleid

Het fietspad aan de kant van de hockeyvelden is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Afsluiting is vanaf rotonde Weteringkade/Lijnbaanweg t/m de hockeyvelden. Het fietspad aan de andere kant wordt 2-richtingsverkeer. Fietsers die vanuit het Middengebied komen leiden we om. De omleidingen staan met borden aangegeven. Ook op kop van de Hoofdstraat wordt gewerkt. Daar zijn op dit moment geen afsluitingen.

Planning 

Vanaf maandag 18 januari 2021 gaat een aannemer aan de slag. Vanaf dinsdag 12 januari 2021 vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats in de omgeving. De gemeente heeft in overleg met de aannemer de werkzaamheden kunnen versnellen. Dit is wenselijk omdat het op dit moment door de lockdown in deze omgeving minder druk is. Direct omwonenden ontvangen deze week een brief over het project. 

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden. Dan kunt u via het Klantcontactcentrum contact opnemen met de betrokken projectleider.