Autovrij-autoluw centrum Noordwijkerhout. Hoe het wel zit.

Onrust bij inwoners en ondernemers uit Noordwijkerhout. De bron. Het Noordwijkerhouts Weekblad van dinsdag 5 november 2019. Daarin staat verkeerde berichtgeving over het autovrij-autoluw maken van het centrum. Wethouder Roberto ter Hark schreef de redactie aan. Hoe zit het wel?

Mailtje aan de redactie

Geachte redactie,

In uw uitgave van het Noordwijkerhouts Weekblad van dinsdag 5 november 2019 staat verkeerde berichtgeving over het autovrij/autoluw maken van het centrum Van Noordwijkerhout. De kop van het artikel luidt “Auto uit het winkelgebied van Noordwijkerhout”. Dit correspondeert niet met de inhoud van het rapport over de resultaten van het onderzoek naar een autovrij/autoluw centrum, waarover de gemeenteraad op dinsdag 19 november 2019 aanstaande gaat praten. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om alleen op zaterdagmiddag het centrum af te sluiten voor auto’s; de andere dagen blijft het centrum met de auto bereikbaar. Er is geen sprake van een definitief besluit. De gemeenteraad van Noordwijk dient de beslissing nog te nemen. Helaas zorgt uw berichtgeving voor de nodige onrust, zowel bij ondernemers als bewoners omdat dit haaks staat op onze communicatie richting deze betrokkenen. Ik verzoek u hierbij om in uw volgende editie een rectificatie op te nemen. Vanuit dit huis zullen wij dit bericht in ieder geval op onze website plaatsen in combinatie met een tweet. Ten laatste vrijdagochtend 8 november 2019 omdat we echt veel hinder ondervinden van uw verkeerde bericht en wij ook in onze communicatiekanalen de juiste stand van zaken willen bekendmaken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet,
Roberto ter Hark
Wethouder

Lees het raadsvoorstel

Dit is het stuk dat dinsdag 19 november voorgelegd wordt aan de gemeenteraad Autovrij centrum Noordwijkerhout.

Toezegging

De krant heeft toegezegd te zullen rectificeren.