Beleid Gebruik Woningen vastgesteld

De gemeenteraad heeft dinsdag 16 februari 2021 de beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ vastgesteld. Het beleid ‘Gebruik Woningen’ heeft als doel woningen te behouden voor de woningvoorraad en geeft duidelijke regels over het gebruik van woningen.

Gebruik burgerwoningen 

De notitie gaat over het gebruik van ‘gewone’ burgerwoningen in Noordwijk. Het beleid geldt niet voor bedrijfswoningen, zomerhuisjes, bijgebouwen bij woningen, pensions en hotels. Ook woningen gelegen op de recreatieparken met de bestemming ‘recreatie’ worden hierbij niet meegenomen.

Wonen waar gewoond moet worden

Recreatieve (toeristische) verhuur van woningen met een woonbestemming is de laatste jaren erg in trek. Vooral in toeristische gebieden zoals in grote steden en in kustplaatsen is deze vorm van recreatieve verhuur aanzienlijk toegenomen. Ook in Noordwijk is deze ontwikkeling merkbaar en dit heeft effect op de woningmarkt. Woningen zijn niet beschikbaar voor woningzoekenden. Starters worden uit de markt gedrukt en de doorstroming op de woningmarkt wordt beperkt. Door toeristische verhuur in de woonwijken of complexen komt de leefbaarheid onder druk te staan. Daarom is er beleid opgesteld waarbij het uitgangspunt is en blijft: woningen zijn bedoeld om in te wonen en moeten behouden worden voor de woningvoorraad. 

Toeristische verhuur en recreatief gebruik van woningen is nu niet toegestaan en in het verleden ook nooit toegestaan. Met het beleid wordt wel een aantal kleine verruimingen mogelijk gemaakt zoals onder andere vakantieverhuur van de eigen woning tot maximaal 30 dagen per kalenderjaar en eigen recreatief gebruik van een eigen woning in een aangewezen zone in Noordwijk aan Zee.

Bestemmingsplan en verordening 

Het beleid wordt verder uitgewerkt in een paraplubestemmingsplan en de verordening Beheer Woningvoorraad. 

Meer weten?

Voor meer informatie bekijk het beleid ‘Gebruik Woningen’.