Bestuurscultuur Noordwijk

Het college heeft de D66-vragen over de Noordwijkse bestuurscultuur beantwoord. Er komt een 'Dag van de Raad' waarop college en gemeenteraad met elkaar in gesprek gaan over de gewenste bestuurscultuur. Maar er gebeurt meer, zo blijkt uit de beantwoording.

Rechtstreekse contacten

“Bent u bereid te werken aan een meer open en ontspannen verhouding tussen de ambtelijke organisatie en de raadsleden, door contactgegevens van de behandelend medewerker van het betreffende voorstel kenbaar te maken en raadsleden in staat te stellen rechtstreekse contacten met uw en onze adviseurs mogelijk te maken?”, het is één van de vragen die D66 stelt. De partij dringt daar op aan. 

Doorgeschoten privacybescherming

D66 schrijft over een “Wat doorgeschoten privacybescherming van personen in publieke dienst, waarbij de mens achter het dossier is verdwenen. De weglakcultuur is inmiddels zo ver doorgeschoten dat ik ook brieven langs zie komen waarbij de naam van de burgemeester als ondertekenaar onleesbaar is gemaakt.” 

Inspirerend contact

De brievenschrijver stelt dat “We een iets meer ontspannen verhouding tussen de ambtelijke medewerkers en individuele raadsleden niet te snel als bedreigend moeten kwalificeren. Sterker nog, ik denk dat het voor een behandelend medewerker buitengewoon aardig en inspirerend kan zijn om eens een geïnteresseerd raadslid aan de lijn te krijgen voor een zinvolle toelichting op een voorstel of dat hij door een burger gevonden kan worden om zijn probleem op te lossen”.

Met de gemeenteraad 

Het college onderschrijft het belang van een transparante bestuurscultuur waarin wederzijds vertrouwen tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie van groot belang is. Het is een essentieel onderdeel van een professioneel en betrouwbaar openbaar bestuur. Het uitdragen en optimaliseren ervan ziet het college dan ook als een gezamenlijke inspanning met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

Met de raad opbouwen

In het opbouwen van de gewenste Noordwijkse bestuurscultuur speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. Het onderwerp zal om die reden als onderwerp van gesprek worden ingebracht op de 'Dag van de Raad'. Op die dag kan onder andere worden geïnventariseerd op welke wijze uw raad op dit moment de Noordwijkse bestuurscultuur en de onderlinge samenwerking met de ambtelijke organisatie ervaart. Daarnaast kan de raad actief meedenken over het verder uitwerken en verbeteren van de bestuurscultuur.

College stelt voor dit op de agenda te plaatsen 

In de beantwoordingsbrief stelt het college voor om deze zaken op de agenda te zetten. Dan kan de gemeenteraad zich uitspreken over zaken als:

  • de mogelijkheid van uitbreiding van rechtstreekse contacten van raadsleden met adviseurs
  • inzicht in de ambtelijke advisering in collegeadviezen en 
  • het kenbaar maken van de namen van ambtelijke medewerkers.

Opstellen van een integriteitsprotocol

In de brief meldt het college dat de gemeenteraad en de portefeuillehouder op woensdag 12 januari 2022 zijn gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een integriteitsprotocol. Een bouwsteen voor de Noordwijkse bestuurscultuur.

Lees meer

Lees ook de beantwoordingsbrief ‘Noordwijkse bestuurscultuur’.