Bijeenkomst nieuw cultuurbeleid

De gemeente Noordwijk werkt aan een nieuw cultuurbeleid. Wij stellen deze samen op met partijen die een rol hebben gespeeld in de uitvoering van het huidige cultuurbeleid. Zo bouwen we samen aan een nieuw eigentijds cultuurbeleid dat past bij onze 4 kernen.

Bijeenkomst

De gemeente nodigt u van harte om mee te denken over het nieuwe cultuurbeleid. Op maandag 13 september 2021 organiseren we daarvoor een bijeenkomst in NH Conference Centre Leeuwenhorst. We starten om 19:30 uur. U kunt zich aanmelden via a.vanklaveren@noordwijk.nl. Tijdens de bijeenkomst worden de coronamaatregelen in acht genomen. 

Wat is er opgehaald? 

Tijdens eerdere bijeenkomsten is het huidige cultuurbeleid 'Sterren voor cultuur' geëvalueerd. Verder zijn er 3 tafelgesprekken geweest met de vertegenwoordigers van de cultuurorganisatie uit de vier kernen. Tijdens de bijeenkomst vertellen we wat er is opgehaald. En heeft u goede ideeën voor kunst en cultuur in Noordwijk? Dan horen we die natuurlijk graag.

Nieuwe cultuurnota

Alle input uit de bijeenkomsten verwerken we in de nieuwe cultuurnota. De raad stelt deze nota vervolgens vast in de raadsvergadering van december 2021.