Bomen verdienen een goede toekomst

De gemeente gaat binnenkort zieke en dode bomen verwijderen. De afstervende bomen zijn een gevaar voor de veiligheid. Om ongelukken te voorkomen moeten ze weg.

Hoe herken je dode en zieke bomen?  

BomenOf een boom ziek is, zie je niet altijd gelijk van de buitenkant. Tijdens een inspectieronde zijn alle bomen in de gemeente ‘gekeurd’. De uitkomst is dat er verspreid over de gemeente 367 bomen worden gekapt. Omdat ze dood zijn of ziek. Of het zijn bomen die zo snel groeien dat ze een gevaar zijn voor de veiligheid.

Kapvergunning  

Voor 40 bomen is een kapvergunning aangevraagd. Bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde dikte hebben of op een speciale plaats staan. De bomen worden op een meter boven de grond afgezaagd en blijven zo een paar maanden staan. Zo kunnen we zien of er voldoende groeiruimte is, boven en onder de grond, om op deze plek een boom terug te plaatsen. 

Terugplanten

Voor iedere verwijderde boom komt er een terug. We gaan zorgvuldig te werk. Bomen verdienen een goede toekomst wat betekent dat de juiste boom op de juiste plek moet komen. Zo krijgt de boom de meeste kans uit te groeien tot een gezond exemplaar. 

Snoeironde

Uit de inspectieronde zijn ook bomen met dood hout en/of losse takken ontdekt. Deze bomen worden gesnoeid, zodat de situatie in de buurt van de boom weer veilig is. Het snoeien begint op maandag 15 november 2021.