Bouwen aan een gelukkige toekomst

Eind september presenteerde de gemeente de concept-omgevingsvisie. In feite een uitnodiging van de schrijvers aan hun mede-inwoners in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk om met elkaar te bouwen aan de toekomst, de gewenste identiteit en het geluk.

De vraag waar inwoners voor staan

“Hoe ziet de toekomst van onze gemeente eruit? Van het dorp waar u zich thuisvoelt? Welke kant moet het op?” Met die intrigerende vraag start het voorwoord van de concept-omgevingsvisie van de gemeente Noordwijk. Het document geeft antwoord op die vragen.

Samen maken we de toekomst

Eind september 2020 werd de concept-omgevingsvisie gepresenteerd. De titel: ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk!’. Het college gaf groen licht voor verdere afhandeling. Tot dinsdag 10 november ligt het concept ter inzage en kan iedereen er reageren. De publicatie staat deze week in de gemeenteberichten.

Aan de slag met de toekomst

Aan de totstandkoming van de visie is de afgelopen maanden door vele betrokken inwoners keihard gewerkt. Een proces dat ondanks de cornavoorschriften is doorgegaan. Gedreven door het gedeelde belang. De toekomst. En de drive om de dorpen in de gemeente de komende decennia mooi en fijn te houden. Het resultaat is een bondig visiedocument dat recht doet aan de lokale gemeenschap en wat daarin leeft. Een duidelijk beeld op wie we willen zijn. Vooral een uitnodiging van de stellers aan hun mede-inwoners om mee te bouwen.

Waardevol

“Een gedeelde visie op de toekomst is belangrijk om de juiste koers te kunnen varen. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering en vergrijzing zullen niet aan Noordwijk voorbijgaan. Maar uit de visies die de teams hebben geformuleerd komen nog veel meer zaken naar voren. Zaken die ons allemaal aangaan, die ons allemaal bezighouden”, aldus verantwoordelijk wethouder Sjaak van den Berg. Om te vervolgen met: “Graag wil ik u uitnodigen om met initiatieven en ideeën te komen. Mee te denken over de toekomst van Noordwijk. Heeft u een idee voor een nieuwe speeltuin, meer groen in uw woonwijk of een suggestie op het gebied van toerisme? En heeft u een plan hoe dit gerealiseerd kan worden? Laat het ons weten!”

De gewenste identiteit en het geluk

Bij de definitieve invoering van de omgevingswet zullen de initiatieven uit de samenleving centraal staan in wat de gemeente doet. In die nieuwe situatie geeft de visie richting aan de plannen. Een initiatief draagt bij aan de toekomst wanneer het aansluit op de gewenste identiteit én invulling geeft aan de gewenste koers. Elk initiatief wordt aan deze twee criteria getoetst. Ook wordt gekeken of een initiatief bijdraagt aan het geluk van Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers. Want boven alles willen de schrijvers van de omgevingsvisie dat hun mede-inwoners bouwen aan een gelukkige toekomst.

Verder lezen

Bouwen. Ontwikkelen. Vergunningen…. De manier van werken verandert de komende jaren enorm. Het doel: minder bureaucratie, meer duidelijkheid, meer ruimte voor initiatieven en een overheid die beter luistert naar wat inwoners willen. De bouwstenen voor het nieuwe stelsel zijn volop in ontwikkeling. Hieronder staan ze.