Brief burgemeester Wendy Verkleij

Onze burgemeester Wendy Verkleij schreef op maandag 28 september 2020 een brief aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

Beste inwoners van de gemeente Noordwijk, 

De zomer ligt achter ons en de herfst dient zich aan. Velen van ons vierden vakantie in eigen land in plaats van in het buitenland. Het weer gaf ons soms een subtropisch gevoel. Dat heeft zeker gezorgd voor een goede vakantiesfeer en voor de noodzakelijke ontspanning in deze bijzondere tijd. 

Zorgen

Wij hebben in de afgelopen periode te maken gehad met allerlei maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  Ik vind dat we het in Noordwijk heel goed samen hebben gedaan. 
Toch maak ik mij zorgen. Ik constateer dat velen steeds onachtzamer worden met het naleven van de RIVM maatregelen. 

Toename aantal besmettingen

We zijn allemaal klaar met corona, maar corona is nog niet klaar met ons. Het aantal besmettingen in onze regio neemt schrikbarend snel toe. 
De aanvullende maatregelen gelden voor bijna alle regio´s waar het aantal besmettingen met het coronavirus snel toeneemt. Eén van die regio’s is Hollands Midden. Noordwijk maakt onderdeel uit van deze regio. Het aantal besmettingen loopt ook hier hard op. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen stijgt weer. 

Houd rekening met elkaar

Dit vraagt van ons allemaal dat wij ons weer extra bewust worden van de risico’s. Neem uw verantwoordelijkheid en houd die 1,5 meter in acht, was uw handen, vermijd drukte, laat u testen als u klachten heeft en blijf thuis als het nodig is. Houd rekening met elkaar. Want ook met milde klachten kunt u andere mensen besmetten. Het zou erg naar zijn als we onze bewegingsruimte verder zouden moeten gaan inperken. Als kwetsbare ouderen, ondernemers en vele anderen het weer heel zwaar krijgen. 

Nieuwe maatregelen

Bijeenkomsten met meer dan 50 personen moeten vanaf nu vooraf worden gemeld bij de Veiligheidsregio. Hierdoor kan er extra toezicht op de naleving van de RIVM-richtlijnen worden gehouden.

Ook zijn voor de horeca nieuwe beperkingen afgekondigd. Zo mogen alle eet- en drinkgelegenheden vanaf 00.00 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten en mag er geen muziek meer worden gedraaid. Om uiterlijk 1:00 uur moeten alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. 

Thuis geldt dat u geen grote groepen kunt ontvangen, hoe gezellig ook. Het dringende advies is het maximum aantal volwassenen is 6. 

Houd vol

Daarom vraag ik u de maatregelen op te volgen. Blijf naar elkaar omkijken, want alleen samen krijgen we corona onder controle. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het risiconiveau niet verhoogd wordt van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’. Dat we kunnen teruggaan naar het niveau ‘waakzaam’. Zo voorkomen we nog meer maatregelen. En doe je dat niet voor jezelf, doe het dan voor de ander. Hij of zij zal je zeer dankbaar zijn. En ik ook.

Burgemeester Wendy Verkleij 

Deze brief is geschreven voordat de nieuwe coronamaatregelen die ingaan vanaf 29 september 2020 om 18:00 uur, waren aangekondigd.