Budgetten opplussen voor herbouw De Schelft

Het college informeert de gemeenteraad over de herbouw De Schelft in het dorp Noordwijkerhout. Het project heeft te maken gekregen met de sterk veranderende omstandigheden in de markt. Het college beweegt in het project mee. Alles op alles voor een mooie nieuwe De Schelft.

Nieuw voorstel met de Perspectiefnota 

De onverwachte en excessieve prijsstijgingen hebben direct effect op het door u beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet. Wij doen met de perspectiefnota een voorstel om de budgetten hierop aan te passen. Wij verwachten dat het nieuwe college dit voorstel in juli aan u zal kunnen voorleggen, aldus het college in zijn brief aan de gemeenteraad over 1 van de meest prestigieuze projecten in gemeente Noordwijk. De herbouw van De Schelft.  

Kan het nog wat duurzamer 

De veranderingen zetten ook de duurzaamheidsmaatregelen in een andere perspectief. Het nieuwe gebouw is al duurzaam. Maar misschien kan het nog wat beter. “Nu de energieprijzen flink zijn gestegen zouden mogelijke aanvullende duurzaamheidsmaatregelen financieel interessant kunnen zijn. Ondanks hogere incidentele investeringskosten kan op deze wijze de jaarlijkse exploitatielast mogelijk worden verlaagd. Samen met de te selecteren architect en diens installatieadviseur worden hiertoe de mogelijkheden onderzocht. Als hier interessante maatregelen tussen zitten zullen wij u in het vierde kwartaal van 2022 een menulijst aan duurzaamheidsmaatregelen voorleggen” aldus het college.  

Initiatiefnemers gezondheidscentrum haakten af 

Ook partners reageren op de nieuwe situatie In de multifunctionele accommodatie De Schelft zou een gezondheidscentrum worden gevestigd. Een combinatie van prijsstijgingen, flink oplopende rente en aangescherpte bancaire eisen hebben de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum doen besluiten om te stoppen. Als gevolg van hun besluit lopen wij nu tegen een dekkingstekort aan van circa € 600.000,-. We verwachten niet dat we op korte termijn een geschikte, nieuwe partij kunnen vinden. De financiële onzekerheden in de markt zijn voor iedereen groot.

Maar de collegebrief gaat over veel meer zaken. Lees de collegebrief.