Burgemeester benoemd tot voorzitter Bestuursadviescommissie Zorg- en Veiligheidshuis

Burgemeester Wendy Verkleij is benoemd tot voorzitter van de Bestuursadviescommissie van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden. Deze commissie draagt bij aan minder overlast en criminaliteit en meer veiligheid.

Samenwerkingsverband op zorg en veiligheid

De benoeming gebeurde op maandag 1 februari 2021. Tijdens de eerste vergadering van deze nieuwe commissie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden is een samenwerkingsverband. Het Openbaar Ministerie, de politie, jeugdbescherming, reclassering en Geestelijke Gezondheidszorg doen mee. Het Zorg- en Veiligheidshuis is ondergebracht bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. Ze willen de overlast en criminaliteit verminderen. Ook willen ze de veiligheid in de regio vergroten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, radicalisering, jeugd, mensenhandel en woonoverlast.

Bestuurders uit verschillende gemeenten 

De commissie bestaat uit acht bestuurders. Uit de gemeenten Noordwijk, Lisse, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Gouda. De commissie adviseert over inhoud, taken en financiën. Bij de vergaderingen sluiten verschillende adviseurs aan van bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de politie, Geestelijke Gezondheidszorg, reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming.  

Grensoverschrijdend

Burgemeester Verkleij: “Met elkaar regionaal overlast, onveiligheid en criminaliteit geïntegreerd aanpakken. Dat is het doel van deze commissie en van de gemeente Noordwijk. We maken de belangrijke koppeling tussen zorg en veiligheid. Als voorzitter wil ik daar mijn bijdrage aan leveren. Bestuurders brengen lokale kennis en kunde in. Voor onze adviezen putten we direct uit onze praktijk. Het regionale perspectief kan ook weer in onze eigen gemeente nuttig zijn. Want overlast, onveiligheid en criminaliteit stoppen niet bij gemeentegrenzen.”

Wat doet een Zorg- en Veiligheidshuis? Check de infographic.