College beantwoordt CDA vragen over beachbiken op strand

Het college heeft de vragen beantwoord die het CDA heeft gesteld over het beachbiken op het Noordwijkse strand. De partij hoort graag onder welke omstandigheden dat mogelijk is.

Op 16 juni 2019 stelde de fractie van het CDA schriftelijke vragen aan het college over het mogelijk aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om beachbiking op het Noordwijkse strand mogelijk te maken.

Ontheffing al mogelijk

In de beantwoordingsbrief stelt het college onder andere dat zij zeker niet onwelwillend staat tegenover het fietsen op het strand. Ook in de huidige situatie is het mogelijk om legaal op het strand te fietsen. In de APV is bepaald dat het college ontheffing mag verlenen van het verbod op het strand te rijden met motorvoertuigen en (brom-) fietsen.

Wedstrijden met mountainbikes

Het college stelt: “Meerdere keren per jaar verlenen wij op grond van die bevoegdheid ontheffing voor het rijden van wedstrijden met mountainbikes. Aan een dergelijke ontheffing worden door ons voorschriften verbonden die tot doel hebben de veiligheid van alle strandgebruikers te waarborgen.” En: “Daarbij kan gedacht worden aan begeleidende voertuigen die andere bezoekers attenderen op (de komst van) de wedstrijdfietsende mountainbikers. Dergelijke begeleiding is niet mogelijk bij individuele fietsers. Er worden dan ook tot op heden geen ontheffingen verleend voor individuele mountainbikers,” aldus het college. 

Herziening strandbeleid

Op de vraag van het CDA of de APV hiervoor wordt aangepast, reageert het college als volgt. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van het strandbeleid. Hierbij wordt de balans gezocht tussen een optimaal gebruik van het strand en een acceptabel veiligheidsniveau. Over het al dan niet toestaan van fietsen op het strand kunnen nog geen toezeggingen worden gedaan. Zodra het college haar standpunt heeft ingenomen, en dit leidt tot een wijziging van de APV, legt zij de gemeenteraad een voorstel daartoe voor.