College beantwoordt D66-vragen over fasering werkzaamheden Parallel Boulevard

De werkzaamheden aan de Parallel Boulevard in Noordwijk aan Zee. In een keer uitvoeren of gefaseerd? Er wordt een draagvlakonderzoek uitgevoerd onder partijen die echt wat van de werkzaamheden merken, zo blijkt uit de beantwoordingsbrief van het college van burgemeester en wethouder. Op zijn vroegst is de uitkomst begin juli bekend.

Overleg met het verenigd bedrijfsleven

“Kunt u ons informeren over de uitkomsten van het overleg met het verenigd bedrijfsleven op 4 april 2019 over de beoogde fasering van de werkzaamheden?”, die vraag stelde D66 aan het college. Uit de beantwoordingsbrief blijkt dat er is toegezegd om het besluit de zomer door te werken te heroverwegen. En dat er een draagvlakonderzoek wordt gehouden. De uitkomst van het onderzoek is op zijn vroegst in juli bekend. 

Alle belanghebbenden

“Met een enquête worden alle belanghebbenden van het project benaderd. Dit zal uitwijzen of er een sterke voorkeur is voor uitvoering in drie winters of voor een aaneengesloten periode van twee winters en een zomer. Ook zal het onderzoek ingaan op de belangen bij een eventuele voorkeur, zoals economisch belang, bereikbaarheid van de Parallel Boulevard, parkeergelegenheid, uitstraling van de Parallel Boulevard en omgeving, duur van de hinder en bereikbaarheid evenementen”.

Gespecialiseerd onderzoeksbureau

Een gespecialiseerd onderzoeksbureau voert de enquête uit. Het richt zich onder andere op de doelgroepen hotels, horeca en retail, de bewoners en evenementenorganisatoren. Het onderzoeksbureau analyseert vervolgens de uitkomst van de enquête. Het resultaat wordt teruggekoppeld naar belanghebbenden. Daarna is het college aan zet, zo blijkt uit de beantwoording.

Aansluitend informeren

Het college zal op basis van het draagvlakonderzoek een besluit nemen en de raad aansluitend informeren. Mocht het college besluiten de uitvoering alleen in drie winters te realiseren, dan zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd voor een aanvullend budget voor deze gewijzigde aanpak, zo blijkt uit de beantwoordingsbrief.

Meer info over het project

Kijk op de speciale website voor het project Parallel Boulevard voor meer informatie.