College beantwoordt PvdA-vragen over winstmarges gecontracteerde zorgaanbieders

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de PvdA over de zorgaanbieders die de gemeente contracteert en die winsten halen van meer dan 10%. Onacceptabel, zo vindt de PvdA. Hoe zit dat met de Noordwijkse Wmo en jeugdzorg?

Contracten en winst

“Bent u met ons van mening, dat het onacceptabel is dat de gemeente Noordwijk zorgaanbieders contracteert, die winsten halen van meer dan 10%?”, dat wil de PvdA van het Noordwijkse college van burgemeester en wethouders weten. De partij stelde er onlangs schriftelijke vragen over. 

Media-aandacht

De aanleiding voor deze vragen is de recente  media-aandacht. Hieruit blijkt het navolgende. Terwijl meer en meer gemeenten financieel in het nauw komen en de uitvoer van de Wmo en jeugdzorg in gevaar komt, strijken zorgcowboys steeds grotere winsten op. Tot weI 60%, volgens het KRO-NCRV-programma Pointer en de onderzoekers van website Follow the Money.

Zorgen over Wmo en Jeugdhulp

De PvdA vraagt het college dan ook: “Kunt u beschrijven hoe het financieel toezicht op aanbieders Wmo en Jeugdhulp op dit moment is vormgegeven?” En: “Bent u met ons van mening dat het financieel toezicht op aanbieders Wmo en Jeugdhulp moet worden verstevigd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u dat doen?”

Niet contractueel verboden

Begin augustus 2019 heeft het college de vragen beantwoord. Het college kent de uitzending en de webberichtgeving. Voor wat betreft de ISD Bollenstreek meldt het college: “Deze organisatie heeft samen met de reeds gecontracteerde zorgaanbieders het traject doorlopen om tot deze reële prijs te komen. Uitgangspunt is dat een aanbieder met de reële kostprijs kwalitatief goede hulp en ondersteuning kan leveren. Het is niet contractueel verboden om winst te maken, bijvoorbeeld door een effectieve bedrijfsvoering." 

Inzet van geschikt personeel

“Maar”, zo vervolgt het college in zijn beantwoordingsbrief: “Zoals de reportage van Follow the Money/Pointer aangeeft, kunnen grotere winstpercentages wel tot de vraag leiden of er nog steeds sprake is van kwalitatief goede zorg wanneer een substantieel deel van het tarief niet aangewend is voor het bieden van hulp en ondersteuning aan klanten en/of voor de inzet van geschikt personeel. Dit moet nader worden onderzocht.”

Bestuurlijk aanbesteden 

Voor wat betreft de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland meldt het college: Voor de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland geldt ook dat zij jeugdhulp via het inkoopmodel "bestuurlijk aanbesteden" inkopen. De TWO Jeugdhulp Holland Rijnland geeft verder aan dat de oorzaken van hoge winsten divers kunnen zijn, waardoor niet zonder meer kan worden gesteld dat 10% onacceptabel is. Vanuit de TWO zijn afwijkingen boven of onder de 4-5 % wel aanleiding voor verdere analyse en gesprek.” 

Het college gaat zeer uitvoerig in op de afdoening van de PvdA-vragen. Lees deze beantwoordingsbrief in zijn geheel.