College beantwoordt vragen CDA over De Schelft en Optisport

Participatie staat centraal bij ontwikkeling van toekomstplannen voor De Schelft. Dat blijkt uit de beantwoording van CDA-vragen door het college van burgemeester en wethouders.

Alleen nog noodzakelijk onderhoud

“De Schelft is gedateerd en onderhoudsgevoelig. In 2015 is door de gemeenteraad van Noordwijkerhout besloten alleen nog noodzakelijk onderhoud aan het gebouw te plegen,” zo begint het college zijn schriftelijke afdoening van CDA-vragen. 

Klachten bekend 

“Er zijn op dit moment diverse klachten bij de gemeente bekend, zoals lekkages en enkele douches die niet optimaal functioneren. Wij doen er binnen onze mogelijkheden alles aan om het noodzakelijke onderhoud aan het gebouw tijdig en accuraat uit te (laten) voeren. Zo zijn de douches inmiddels gerepareerd en zijn alle overige onderhoudsproblemen opgelost.”

Plannen voor de toekomst

Maar de CDA-fractie wil meer weten. Hoe staat het met het klanttevredenheidsonderzoek? Worden de verenigingen die momenteel gebruik maken het centrum betrokken bij de toekomstplannen en wanneer komt het college naar de raad met informatie over de voortgang? 

Participatie voorop

“De verenigingen die momenteel gebruik maken van De Schelft worden bij de toekomstplannen betrokken. Onze aanpak is geënt op participatie. De vorm van participatie wordt in een participatieplan belegd en is consulterend van aard, zowel mondeling als schriftelijk. Zo wordt bijvoorbeeld bij de gebruikers van de Schelft nagegaan of hun eerder geleverde input nog actueel is of dat er inmiddels een nieuwe behoefte in beeld is”.

Het college informeert de raad in september 2020 over het verdere proces met betrekking tot de toekomst van De Schelft.

Lees ook de ‘Beantwoording schriftelijke vragen De Schelft en Optisport’.