College beantwoordt vragen GroenLinks over nakomen energiebesparingsplicht

Het college heeft de vragen beantwoord van GroenLinks over het toezicht op het nakomen van de energiebesparingsplicht bij zakelijke grootverbruikers.

Toezicht schiet tekort

Het toezicht op het nakomen van de energiebesparingsplicht voor bedrijven schiet tekort. Althans als je afgaat op onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeenten Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Het gaat om grootverbruikers die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken. 

Hoe is dat in Noordwijk geregeld?

“Hoe is het toezicht op het nakomen van de energiebesparingsplicht in de gemeente Noordwijk geregeld?” Dat wil de fractie van GroenLinks weten. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Getriggerd door een uitstekend artikel in het Leidsch Dagblad.

Rekenkamercommissie luidt de noodklok

In de brief verwijst GroenLinks naar een artikel over een onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeenten Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Hoewel de commissie alleen keek naar de praktijk bij de vier gemeenten, zijn de conclusies algemener omdat de gemeenten de controle hebben uitbesteed aan de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland. Die laatste omgevingsdienst is actief in de Leidse regio, de Alphense regio en de Duin en Bollenstreek. Dat laatste bevestigt het college in zijn beantwoordingsbrief. 

Zakelijk grootverbruik

De energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven die meer dan 25.000 kuub gas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar gebruiken, verplicht zijn om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zichzelf binnen 5 jaar terug verdienen. Die wettelijke verplichting bestaat al sinds 1993. Voor alle duidelijkheid. Het gaat om echte energieslurpers. Voor de indruk. Een Nederlands gezin gebruikt gemiddeld 3.000 kWh aan stroom per jaar en 1.470 kubieke meter aan aardgas.  

50 bedrijven aangeschreven

Het college maakt in zijn beantwoordingsbrief veel inzichtelijk: “Op dit moment hebben 191 bedrijven zich met hun maatregelen bij het e-loket van RVO geregistreerd. Daarnaast is er een aantal bedrijven bekend die onder deze verplichting vallen die zich nog niet gemeld hebben. Recentelijk heeft de omgevingsdienst deze bedrijven aangeschreven. Voor de gemeente Noordwijk gaat het hier om 50 bedrijven.” 

Doorrekenen

Echter, theoretische berekeningen geven aan dat voor in totaal zo'n 300 bedrijven in Noordwijk deze verplichting geldt. Daarvan zijn er nu totaal 241 bekend. De mogelijk nog 'missende' bedrijven zijn moeilijk te traceren aangezien de gemeente niet de beschikking heeft (en krijgt) over cijfers ten aanzien van energieverbruik van individuele aansluitingen. Nadat nieuwe tools ter beschikking komen om beter het energieverbruik van bedrijven te voorspellen zal een actieplan voor deze laatste categorie worden opgesteld.

Lees ook de beantwoordingsbrief: ‘Beantwoording schriftelijke vragen lid Maan (GroenLinks) inzake Controle op energiebesparingsplicht bij bedrijven’.