College beantwoordt vragen van D66 Noordwijk over Huisvesting arbeidsmigranten Langevelderweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van D66 Noordwijk beantwoord over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout. Waarom werkt het college daar aan mee?

Omgevingsvergunning

“Op grond van welke overwegingen heeft het college besloten juist nu en op deze locatie medewerking te verlenen aan deze gevraagde omgevingsvergunning?”, is één van de vragen van D66 Noordwijk voor het college. 

Actueel

Een vraag die actueel is nu voor een bollenschuur aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de huisvesting van 100 tijdelijke arbeidsmigranten. Het college is voornemens medewerking te verlenen. En omwonenden hebben bezwaren ingebracht. 

Verhouding

Maar D66 Noordwijk wil meer van het college weten. “Kan het college aangeven hoe het aantal van 100 arbeidsmigranten zich verhoudt tot de bepaling in artikel 5.3 waarin staat: "In karakteristieke of monumentale (voormalige) agrarische bebouwing mogen maximaal 30 arbeidsmigranten worden gehuisvest, waarbij er ook moet worden voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit." 

Nijpend tekort

“Vanuit organisaties die zich bezig houden met de huisvesting van arbeidsmigranten is al enige tijd geleden aangegeven dat er een nijpend tekort is aan locaties (bedden), om arbeidsmigranten conform de SNF–normen te huisvesten”, aldus het college in zijn beantwoordingsbrief

Voornemen eigenaar 

En daarbij geldt: “De eigenaar van dit perceel is zelf voornemens om dit voormalige agrarische pand te verbouwen tot huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten en vanuit zijn bedrijfsvoering te exploiteren.”.