College informeert raad over zaak Beach

College informeerde de gemeenteraad over de koers die zij volgt in de zaak Beach. Een kortgedingprocedure gericht op het afbouwen per 1 november 2022.

Raad informeren

"Om te bereiken dat Beach alsnog het paviljoen voor 1 november 2022 afbouwt heeft de gemeente een kortgedingprocedure gestart bij de civiele rechter. De zitting zal plaatsvinden op woensdag 19 oktober 2022", aldus het college in de brief die zij medio oktober 2022 verstuurde aan de gemeenteraad. De gemeente staat niet alleen. Het Hoogheemraadschap zal vanuit waterveiligheidsbelang eveneens handhavend optreden. Rijkswaterstaat steunt de gemeente, zo valt uit de brief op te maken. 

In overleg treden

Ook informeert het college de raad over de overleggen met de paviljoenhouders. Daar is onrust en bezorgdheid gerezen. "Hierdoor is bij de paviljoenhouders de zorg ontstaan dat zij wellicht niet meer mogen opbouwen bij de start van het strandseizoen. Ons college wil dit breder trekken en is hierover al in gesprek met de vertegenwoordigers van de seizoensgebonden paviljoenhouders uit Noordwijk om samen te kijken en te onderzoeken welke scenario’s en oplossingsrichtingen bedacht kunnen worden indien voornoemde uitspraak consequenties zou hebben voor de strandpaviljoens. De vertegenwoordigers van de seizoensgebonden paviljoens hebben helder aangeven voorstander te zijn van een nauwe samenwerking met de gemeente, dit in lijn met zoals we dit altijd al doen."

Lees meer

Lees ook de collegebrief.