Dinsdag 15 juni 2021 vergadert de gemeenteraad van Noordwijk. De vergadering start om 19:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Collegebesluiten De Schelft

Het college besluit om het zwembad De Schelft in Noordwijkerhout niet te heropenen. Tevens stelt hij voor flink te investeren in een tijdelijke hal. Nu is de gemeenteraad aan zet.

Zwembad

Niet alles ging zaterdag 14 november 2020 op in de vlammenzee. De kordate brandweer redde een deel van De Schelft. Het zwembad. Na de brand was het de vraag of daar nog gezwommen kon worden. Begin mei 2021 kwamen diefstal en vandalisme aan het licht. Koper. Installaties. Er bleef weinig achter. Het college beloofde snel uitsluitsel te geven over de opties. 

Uitsluitsel

Dat kwam afgelopen week. De kosten voor het heropenen van het zwembad hebben het college onaangenaam verrast. Hij vindt de uitgave niet verantwoord en gebruikt het beschikbare geld liever voor een tijdelijke De Schelft. Het college heropent het zwembad dus niet en heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor de financiële afwikkeling. Zie hieronder. Deze keuze is nodig om zoveel mogelijk verenigingen weer een tijdelijk thuis te geven.

Meimaand

Veel speelt zich buiten het zicht van betrokken verenigingen en inwoners af maar achter de schermen is hard gewerkt onder meer aan een plan voor de bouw van een tijdelijke voorziening. Een oplossing waar de verenigingen reikhalzend naar uitkijken, onder andere sport, cultuur en carnaval. Omdat een en ander lang lijkt te duren is er een petitie opgesteld die inmiddels door velen is ondertekend. Dinsdag 18 mei 2021 neemt burgemeester Verkleij deze petitie in ontvangst. Het college heeft intussen ook dit voorstel aan de raad gestuurd. De raad kan er zich volgende maand hierover uitspreken. De voorbereidingen gaan door. Verzekeringskwesties. Nieuwbouw. Sloop zwembad. De meimaand staat in het teken van De Schelft.

Belangrijke momenten:

  • dinsdag 18 mei 2021 petitie aannemen
  • dinsdag 18 mei 2021 gemeenteraadsvergadering met interpellatie
  • donderdag 20 mei 2021 beeldvormende presentatie en bespreking
  • woensdag 2 juni 2021 oordeelsvormende commissie over de besluiten: tijdelijke hal en niet heropenen zwembad
  • dinsdag 22 juni 2021 besluitvormende raad over de besluiten; tijdelijke hal en niet heropenen zwembad
  • voor de zomer. Raadsvoorstel definitieve nieuwe voorziening wordt betrokken bij de behandeling van de Perspectiefnota

Lees ook ‘Raadsvoorstel niet heropenen zwembad De Schelft’.
Lees ook ‘Raadsvoorstel tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft’.