Collegebrief aan Ondernemersverenigingen Noordwijk

Wat is voor ondernemers nog de ondernemersruimte gegeven alle maatregelen die er zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen? In een brief aan de ondernemersverenigingen geeft het college enkele aanwijzingen en adviezen. "Wij roepen u dan ook op om te leven naar de maatregelen zoals die nu gelden".

Hieronder de brief zoals deze donderdag 19 maart 2020 werd verspreid. 

Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen dagen hebben we allemaal kunnen zien welke effecten het coronavirus heeft op een ieder in onze samenleving. We begrijpen dat er veel vragen leven. We begrijpen dat u als ondernemer een afweging maakt tussen wat kan, wat mag en wat (nog) verantwoord is. Dat is in barre tijden een lastige afweging. Op een aantal vragen heeft de gemeente in haar klassieke rol van bevoegd gezag helaas geen advies. Het kabinet vertrouwt erop dat inwoners, bezoekers, ondernemers hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid samen nemen. 

Binnen de bestaande maatregelen geven u hierbij enkele aanwijzingen en adviezen:       

  • Afhalen van eten of drinken in gelegenheden met een horecavergunning is toegestaan. Wel vragen wij uw uiterste inspanning om bij wachtrijen de 1,5 meter afstand te waarborgen. Afhalen van eten of drinken zonder horecavergunning is niet toegestaan. 
  • Als u een afhaalfaciliteit heeft en ook tafels en stoelen in de zaak heeft, mag daar geen eten of drinken worden genuttigd, ook geen drankje voor bij het wachten. We adviseren u deze zitmogelijkheden daar waar mogelijk te demonteren. 
  • Branchevreemde uitstalvergunningen of horecavergunningen worden niet uitgegeven.
  • Winkels die koffiezitjes/lunchruimten hebben, dienen deze buiten gebruik te stellen.
  • Hotels mogen gasten ontvangen als het gaat om overnachtingen. De hotelgasten mogen enkel gebruik maken van roomservice. Wij roepen u op om uw maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin te nemen en hier op toe te zien ten behoeve van de volksgezondheid. Wellicht ten overvloede, het restaurant mag niet worden gebruikt. 
  • Houders van strandpaviljoens worden dringend verzocht stoelen, tafels en ligbedden uit het zicht te halen. Dit om te voorkomen dat groepen mensen elkaar gaan opzoeken op de verschillende terrassen op het strand.
  • Verder vragen we iedere horecaondernemer om terughoudend te zijn als het gaat om reclame/promotie uitingen. Hiermee voorkomen we dat het strand een verzamelplek wordt. 
  • Ook bij het gebruik van de toiletvoorzieningen in de restaurants dienen de regels in acht te worden genomen. Graag ook hierbij uw uiterste inspanning om bij eventuele wachtrijen actief de 1,5 meter onder de aandacht te brengen.

De oproep van het kabinet en de bedoeling van de noodverordening zijn duidelijk. Wij merken dat sommige ondernemers op zoek gaan naar ruimte in de verordening om de bedrijfsmatige activiteiten te kunnen continueren. Wij begrijpen de lastige situatie waarin u zich bevindt. Echter, de maatregelen zijn gericht op de volksgezondheid van een ieder. Wij roepen u dan ook op om te leven naar de maatregelen zoals die nu gelden. Daarmee levert u een bijdrage aan het beheersten van de corona-uitbraak. Mocht u andere dilemma’s of vraagstukken hebben, neem dan contact op met uw ondernemersvereniging, KHN of collega-ondernemers.

Tot slot. Gezamenlijk dragen we een grote verantwoording voor een ordentelijk verloop van de lokale samenleving. Wij zullen doordeweeks en in het weekend (zowel overdag als ’s avonds) actief en zichtbaar aanwezig zijn om ondernemingen en het publiek aan te spreken. Verder plaatsen wij op verschillende locaties tekstkarren en posters om het publiek op te roepen de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op de medewerking van een ieder in deze moeilijke tijden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

C. Hof                             W.J.A. Verkleij-Eimers
secretaris                        burgemeester