Commissie Bezwaarschriften 14 oktober 2019

Op maandagavond 14 oktober 2019 vergadert de commissie bezwaar- en klaagschriften in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42. De vergadering begint om 19:30 uur

In beginsel openbaar

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn in principe voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft. Als een hoorzitting niet doorgaat, wordt dit bekend gemaakt op de gemeentelijke website. 

Samenstelling van de commissie

  • mevrouw drs. N.C.M. Mulder (voorzitter)
  • mevrouw mr. drs. M.F.N. Pikart
  • de heer mr. D.O. Bogers
  • mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener (secretaris)

De agenda

Op de agenda staat het volgende bezwaarschrift: 

•    Diverse bezwaarschriften die gericht zijn tegen de beslissing tot het aanwijzen van diverse percelen ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Meer informatie over deze agenda

Voor informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener via (071) 36 60 000. 

Meer informatie over bezwaar en beroep 

Deze informatie vindt u bij Bezwaarschrift indienen.