Commissie Bezwaarschriften 2 september 2019

Op maandagavond 2 september 2019 vergadert de commissie bezwaar- en klaagschriften in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42. De vergadering begint om 19:30 uur

In beginsel openbaar

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn in principe voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft. Als een hoorzitting niet doorgaat, wordt dit bekend gemaakt op de gemeentelijke website. 

Samenstelling van de commissie

  • de heer mr. B.M. Kocken (voorzitter)
  • mevrouw drs. N.C.M. Mulder
  • de heer mr. D.O. Bogers
  • mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener (secretaris)

De agenda

Op de agenda staan drie bezwaarschriften: 

  • Twee bezwaarschriften die zijn gericht tegen een beslissing op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
  • Een bezwaarschrift dat is gericht tegen een beslissing betreffende het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats. 

Meer informatie over deze agenda

Voor informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener via (071) 36 60 000. 

Meer informatie over bezwaar en beroep 

Deze informatie vindt u in het product Bezwaarschrift indienen