Commissie bezwaarschriften 12 december 2022

Op maandagavond 12 december 2022 vergadert de commissie bezwaar- en klaagschriften in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42. De vergadering begint om 19.30 uur.

In beginsel openbaar

Tijdens deze hoorzitting kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn in principe voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvindt. 

Samenstelling van de commissie

  • mevrouw drs. N.C.M. Mulder (voorzitter)
  • mevrouw mr. drs. M.F.N. Pikart-van den Berg
  • de heer mr. B.M. Kocken 
  • de heer mr. D.O. Bogers
  • mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener (secretaris)

De agenda

10 dagen voor de datum van de hoorzitting tref je op deze plaats nadere informatie aan over de voor deze hoorzitting geagendeerde bezwaarschriften.

Planning van de hoorzittingen

De hoorzittingen op 14 november 2022 en 21 november 2022 zijn vervallen.

Meer informatie over deze agenda

Voor informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de secretaris van de commissie, Hieke Seijsener via + 31 (0)71 36 60 000.