Concept Algemene Subsidieverordening 2021 vrij voor inspraak

De gemeenteraad heeft woensdag 22 april 2020 besloten de concept Algemene Subsidieverordening 2021 vrij te geven voor inspraak. Laat weten wat u ervan vindt. Samen op naar een geharmoniseerd verordening.

Doel en functie

In de concept Algemene Subsidieverordening 2021 staat op welke manier welke regels de gemeente Noordwijk hanteert bij het onder meer verstrekken en vaststellen van subsidies. 

Beleid gelijk trekken

Voormalig gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hadden eigen subsidieverordeningen. De nieuwe gemeente moet komen tot een geharmoniseerd beleid. Een van de verplichtingen die wettelijk zijn vastgelegd bij een fusie tussen gemeenten is het harmoniseren van subsidiebeleid. Hier staan 2 kalenderjaren voor. Dat betekent dit dat een nieuwe Algemene Subsidieverordening voor 1 januari 2021 moet zijn vastgesteld. 

Alleen digitaal

In verband met de coronacrisis en alle maatregelen die zijn genomen, komt de concept Algemene Subsidieverordening 2021 niet ter inzage te liggen. U kunt de tekst ervan hier vinden. Lees het concept eens door. De gemeenteraad hoort graag wat de reacties zijn op het concept.

Reageren kan tot en met 3 juni

De inspraakperiode duurt van donderdag 23 april 2020 tot en met woensdag 3 juni 2020. Iedereen kan op de conceptverordening reageren. De schriftelijke inspraakreactie kan worden gestuurd aan het College van B&W van Noordwijk, t.a.v. team Samenleving, Postbus 298, 2202 AK  Noordwijk. U kunt uw reactie ook mailen naar gemeente@noordwijk.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie ASV 2021’. 

Doorkijkje

Na de inspraakronde gaat de concept Algemene Subsidieverordening ter besluitvorming opnieuw naar het college van burgemeester en gemeenteraad, samen met de reacties die uit de samenleving komen en de beantwoording van de reacties. Zo werkt de gemeente aan een nieuwe, belangrijke harmonisatie.