Contouren zwembad de nieuwe De Schelft

De nieuwe De Schelft wordt een nieuwe multifunctionele hal voorzien van een ‘basaal zwembad’. Wat houdt dat in?

Groen licht van gemeenteraad

De Noordwijkse gemeenteraad gaf er groen licht voor: een multifunctionele voorziening met een eenvoudig zwembad. In politieke taal ‘basaal zwembad’. Hier lees je meer over het belangrijke richtinggevende raadsbesluit. Basaal. Eenvoudig. Wat is dat?

Wat is de verwachting?

Voor veel mensen is natuurlijk het zwembad in de afgebrande De Schelft het ijkpunt. Dat hebben ze in hun hoofd. Logisch. De vraag is dus: ‘Hoe ziet het nieuwe zwembad eruit ten opzichte van het zwembad waar mensen jaren heerlijk gezwommen hebben?' 

Naar 6 zwembanen

Ten opzichte van de oude situatie vervallen het recreatiebad en het bassin met glijbaan. Nieuw en anders is het bredere wedstrijdbad. Het oude bad had nog 5 zwembanen. Er komt 1 baan bij. Een zwembad moet namelijk minstens 6 banen hebben om zwemwedstrijden te kunnen organiseren. Dat is een eis. Er komt ook een tribune zodat publiek de prestaties goed kan zien. 

Zwemlessen

Wat verandert niet? Ook in het nieuwe bad komt een beweegbare bodem. Dat is nodig voor de zwemlessen. Net als in de oude situatie.

Alles op een rij:

  • 6 baans wedstrijdbad 
  • voldoet aan de verplichte maatvoering van Koninklijke Nederlandse Zwembond (25 meter bij 15,4 meter)
  • tribune 
  • springplak (laag)
  • beweegbare bodem voor zwemles