De Kortste route – De Veiligste

Begin mei 2020 vindt in Zandvoort de Dutch Grand Prix plaats. In Noordwijk strijken 3 F1 teams en hun gevolg neer. Hun verzoek: is het mogelijk om over het strand te pendelen tussen Noordwijk en Zandvoort? De ontheffing van de Algemeen Plaatselijke Verordening ligt in het verschiet.

Brede discussie over alle kanten

Tijdens de collegevergadering zijn alle kanten van de zaak aan bod gekomen: natuur, veiligheid strandbezoekers, politieinzet, veiligheid van de GP-teams en ook onze reputatie als gastheer van internationale evenementen. Het is niet voor niets dat 3 teams in Noordwijk neerstrijken. Het college staat positief tegenover het verzoek maar stelt wel de nodige voorwaarden.

Druk van het verkeer halen

Het wordt een druk weekeinde. Dagelijks zullen er ongeveer 103.000 personen het Grand Prix-terrein bezoeken. Het is verstandig hiermee rekening te houden. Zeker als het evenement gepaard gaat met mooi weer. Een alternatieve route over het strand haalt de verkeersdruk weg. Deze route loopt dan wel door het strandreservaat Noordvoort. Precies op de grens tussen beide kustgemeenten. Dat natuurbelang weegt zwaar. Er is dan ook overleg gevoerd met de natuurorganisaties om te bepalen hoe daarmee om te gaan.   

Politieperspectief

Maar er is nog een kant die aan bod kwam tijdens de collegevergadering. De veiligheids- en de verkeersaspecten die de politie in heeft gebracht. De strandroute voorkomt speciale politiebegeleiding op het wegennet. Met veel agenten zal het zeker lukken om de weg vrij te spelen voor de colonne. Maar dat is arbeidsintensief en heeft effect op de verkeersstromen. Daarnaast is pendelen over het strand  veiliger. De supersterren van de Grand Prix komen nergens in een file vast te staan. Ze lopen geen risico om door fans ‘belaagd’ te worden. Of erger. 

Met de helikopter 

Met de helikopter heen en weer tussen Zandvoort – Noordwijk kan maar beperkt. Op donderdag en vrijdag zal er wel gevlogen worden. Op zaterdag en zondag zijn alle landingsrechten in Zandvoort voorbehouden voor de organisatie van de Grand Prix en kunnen de teams uit Noordwijk daar niet landen. 

Samen op om impact klein te houden 

Er is dan ook een aanvraag ingediend om het vervoer over het strand door middel van een ontheffing toe te staan. Het college heeft deze week over de aanvraag gesproken. 

Wethouder Roberto ter Hark, Economie en Toerisme, “We sturen de 3 F1 Teams niet de weg op. Als je alle belangen weegt blijkt de kortste route de veiligste. We willen de impact op de natuur, de veiligheid van wandelaars en strandbezoekers minimaliseren. Met de aanvrager overleggen we dan ook over de voorwaarden voor de ontheffing.”

Vragen beantwoorden

Het college heeft de schriftelijke vragen van de PvdA beantwoordt onder meer over het vervoer over het strand. Lees ook de beantwoordingsbrief