Definitief Ontwerp Zeeburg

Het Definitief Ontwerp voor het vernieuwen van straten, pleinen, veldjes en perkjes in Zeeburg in Noordwijkerhout is gereed. Zoom uit - Zoom in. Tot op huisadres goed zichtbaar wat er bedacht is. De komende maanden bereidt de gemeente de uitvoering voor.

Fase afronden

Een bijna 50 jaar oude wijk weer mooi maken en helemaal klaar voor de toekomst dat doe je natuurlijk met de mensen die er wonen. De afgelopen maanden hebben veel wijkbewoners meegedacht en meegebouwd aan een plan. Het definitieve ontwerp voor het vernieuwen van de straten, pleinen, veldjes en perkjes in Zeeburg is gereed. Begin februari 2022 kreeg de wijk er een brief erover. Met de link naar het ontwerp. Zoom uit - Zoom in en zie wat het definitief ontwerp voor jouw straat inhoudt. Kijk hier voor het definitief ontwerp, voorzien van informatie bij die plekken waar er wat moet gebeuren. 

Een hele wijk

Daarmee is Zeeburg de 1e wijk waar gemeente Noordwijk op grote schaal met veel partijen effectief heeft geparticipeerd met een Definitief Ontwerp als resultaat. Wethouder Theo Alkemade is trots op hoe bewoners en de gemeente in 2021 samengewerkt hebben in het ontwerpen. Op deze manier samenwerken is nog erg nieuw in Nederland. De wethouder wil dan ook de honderden inwoners van Zeeburg die hebben meegedacht, heel hartelijk bedanken. Hij heeft vertrouwen in een succesvolle uitvoering van de plannen. 

Samen Noordwijk 

Mede door COVID-19 heeft de website Samen Noordwijk een hoofdrol vervuld in het meedenken en meebepalen. Fysieke ontmoetingen konden niet meer. Er moest een andere manier gevonden worden. De techniek hielp. Samen Noordwijk is niet meer weg te denken in de samenwerking tussen Gemeente - Inwoners. De gemeenteraad heeft de Nota Inwonersparticipatie aangenomen. Samen Noordwijk is ook de komende jaren het platform voor de digitale participatie, zo staat in de nota te lezen. Een blijvertje dus. 

Door op onderdelen 

Gemeente en wijkbewoners trekken ook in het vervolg samen op. Gericht op de inrichting van de pleintjes en veldjes en dan in het bijzonder de speelvoorzieningen. Dan gaat het om een deel van Zeeburg. In februari richt de samenwerking zich op Westerhout, Brittenhuis en Weversland. Kleinschalig. Concreet. Met omwonenden en mensen die deze ruimtes gebruiken. Ook hier verloopt het meedenken en meedoen via Samen Noordwijk. 

Meer informatie

  • Krijg je altijd je zin als je meedenkt en meedoet? Lees dit goede artikel over de participatie in Zeeburg. En zoom in - zoom uit, bekijk op deze pagina ook het Definitief Ontwerp Zeeburg. 
  • Denk je graag mee? Laat je anderen graag meedenken over jouw initiatief? Meld je aan voor Samen Noordwijk