Denk mee over nieuwe Woonvisie

De gemeente heeft in 2019 een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. De gemeente is met de resultaten aan de slag gegaan en heeft gekeken naar de uitvoerbaarheid van de wensen. Het resultaat is een definitieve onderzoeksnotitie Woonbehoefteonderzoek. Deze wordt gebruikt voor het opstellen van de nieuwe Woonvisie.

Uitnodiging bijeenkomst 

Op woensdag 19 februari 2020 van 13:00 tot 15:00 uur presenteren we de aanzet van de Woonvisie en halen we input op. U bent van harte welkom om mee te denken. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Noordwijk, Voorstraat 42. U kunt zich voor vrijdag 13 februari 2020 aanmelden via woononderzoek@noordwijk.nl.

Vervolgproces

De concept Woonvisie met uitvoeringsprogramma wordt naar verwachting voor de zomer van 2020 besproken in de raad. Het streven is dat de gemeenteraad de definitieve Woonvisie in het najaar van 2020 vaststelt.

Meer informatie

Op noordwijk.nl/woononderzoek vindt u meer informatie over het woonbehoefteonderzoek en de Woonvisie.