Doelgroepverordening

De gemeenteraad stelde de Doelgroepverordening 2022 vast. Het stuk heeft meteen effect. De nieuwe regels maken extra sociale huurappartementen mogelijk op het voormalig Zilveren Kruis-terrein. Bouwwethouder Theo Alkemade is blij. Immers ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’.

Vastgesteld door de gemeenteraad

Meer bouwen voor de doelgroep ‘middelduur’ – De groep die daarvoor in aanmerking komt heeft de gemeente nu beter in beeld. Het is een ‘doelgroep’ die benoemd is in de Doelgroepenverordening 2022. De gemeenteraad heeft het stuk vastgesteld. 

Met spoed behandelen

Eerder had het college al aangedrongen om het stuk met spoed te bespreken en te beoordelen. Het was nodig om met een nieuwe verordening te zorgen dat de verordening weer in de pas liep met de onder meer de woonvisie van de gemeente en het overgangsrecht. 

Alle zeilen bij…. 

Het gaat om de visie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen’ uit 2021.In de raadsvergadering van 22 februari 2022 ging de gemeenteraad akkoord met de verordening. Daarmee is het sturings- en toetsingskader van de gemeente actueel.  

Direct ruimte 

De verordening geeft direct ruimte aan lopende besprekingen en projecten, zoals de ontwikkeling van het voormalig Zilveren Kruis-terrein aan de Van de Mortelstraat bij de entree van Noordwijk Binnen. 

In gesprek 

Eind 2020 startte het gesprek tussen Syntrus Achmea Real Estate & Finance en de gemeente over een mogelijke ontwikkeling op de locatie van het markante kantoorgebouw. 

Principeverzoek 

Syntrus Achmea Real Estate diende zelfs een principeverzoek in om de plek te ‘ontwikkelen’. Gemeente Noordwijk gaf daarop aan onder voorwaarden medewerking te willen verlenen voor de bouw van 160 huurappartementen. 

Extra sociale huurappartementen

De vastgestelde verordening maakt het onder meer mogelijk om binnen het principeverzoek van Achmea de 5% voor sociale koop in te zetten voor extra sociale huurappartementen, met een instandhoudingsperiode van 20 jaar. In het totale plan zijn circa 50 sociale huurappartementen voorzien.  

Weer een stap vooruit 

Bouwwethouder Theo Alkemade is verheugd dat de kaders het nu mogelijk maken om de realisatie dit bouwproject te bespoedigen. Er is voldaan aan een belangrijke voorwaarde. We hebben er voor gezorgd dat we weer een belangrijke stap gezet hebben in het bouwen van woningen waaraan we in Noordwijk behoefte hebben.

Uitwerking 

Syntrus Achmea kan aan de slag met het plan. De ontwikkelaar werkt op dit moment hard aan de uitwerking van de plannen. Het is zeker de bedoeling om omwonenden mee te nemen in het proces. Een nieuwe ontwikkeling aan de entree van Noordwijk Binnen gaat natuurlijk iedereen aan.