Doorpakken met de kernbezoeken

Het college van burgemeester en wethouders gaat door met de kernbezoeken. De bekende bezoeken waarop de kernwethouder de inwoners van ‘zijn’ kern ontmoet. Wel zijn er verbeterpunten, zo bleek uit de evaluatie. Verbinden en ontmoeten daar gaat het om.

Contact met kern staat voorop

Een nieuwe gemeente; een nieuwe aanpak. Neem de kernbezoeken. Onze ‘kernwethouders’ zoeken hun kernen echt op. Ze willen van de inwoners horen wat er leeft en inwoners vooral ook met elkaar in gesprek te brengen zodat inwoners van wijken elkaar beter leren kennen en met elkaar zaken organiseren. Daar waar het kan leidt dat tot een actie. Zo geeft het college invulling aan ‘Samen maken we Noordwijk’.

Leren, verbeteren en door

Aan het einde van dit jaar is de aanpak tegen het licht gehouden. De Zilk en Noordwijk Binnen verliepen goed; Noordwijkerhout en Noordwijk aan Zee kunnen veel beter. De kernwethouders hebben aangegeven door te willen gaan met de kernbezoeken. Wel zijn er verbeterpunten. We noemen:

  • veel van wat deelnemers aan de kernavonden aandragen raakt hoe de straat erbij ligt, vuil, kapotte dingen. Zet daarom deze meldingen centraal en verwerk de meldingen meteen in FIXI het aanmeldpunt voor zaken die op straat niet op orde zijn;
  • geef de avonden een concreet thema of een tastbaar onderwerp dat mensen aangaat en combineer aanpalende onderwerpen
  • nodig gerichter uit, meer op wijkniveau als het gaat om Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen of Noordwijkerhout
  • kies locaties en tijdstippen die ‘meewerken’ en die de kans op een goede en fijne ontmoeting vergroten
  • koppel gerichter terug wat de gemeente doet met wat is opgehaald tijdens de ontmoetingen
  • zorgen dat de kernwethouder op de hoogte is en blijft van dat wat er gaande is in de wijken, hoe inwoners dit samen oppakken of hen faciliteren daarin
  • schuw het experiment niet. Kijk eens of op één zo’n avond in een keer een vergunning verstrekt kan worden of een ander vraagstuk opgelost kan worden.

Burenbezoek in De Zilk

Inmiddels zijn de inwoners uit De Zilk uitgenodigd om zelf ook een burenbezoek te organiseren. Want die aanpak was een schot in de roos. Piet Pennings en Jenny Klasen hebben het goede voorbeeld gegeven. Voor de 3 andere kernen bereidt de gemeente opnieuw kernavonden voor. In nieuwe stijl. Want er is veel geleerd van de afgelopen keren.