Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen

Gemeente Noordwijk bereidt onder de inwoners van het centrum van Noordwijk Binnen een onderzoek naar parkeerregulering voor. Er kan veel maar voor welke maatregelen is er draagvlak? En wat bevelen de mensen in het gebied aan te doen?

Afgebakend gebied 

Bij ongeveer 3.000 adressen in Noordwijk Binnen valt in januari of begin februari 2023 de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen op de mat. Het gaat om het gebied omringd door de Weteringkade, Lijnbaanweg, Beeklaan, Nieuwe Offemweg, Gooweg en Van de Mortelstraat. Hier op het kaartje zie je exact om welk gebied het gaat in Noordwijk Binnen.

Kaartje Noordwijk Binnen

Doelen

De doelen van het onderzoek zijn het in kaart brengen van:

  • de problemen die inwoners en ondernemers ervaren op het vlak van parkeren, 
  • wat inwoners en ondernemers zelf doen om deze problemen op te lossen,
  • hoe zij aankijken tegen maatregelen om het parkeren te reguleren.

Ook wil de gemeente graag kennis en inzicht ophalen van de ervaringsdeskundigen: de inwoners en ondernemers die in het gebied wonen en werken. 

Veel inzicht - Maar wat heeft draagvlak

De verkeersdeskundigen beschikken over veel inzicht als het op de verkeersdrukte in Noordwijk Binnen aankomt. Ook hebben ze goed zicht op de parkeeroverlast en de parkeerdruk in het gebied. Er zijn veel mogelijke maatregelen om parkeeroverlast tegen te gaan, maar welke maatregelen kunnen rekenen op draagvlak bij inwoners en ondernemers? Het aankomende onderzoek moet dat draagvlak al dan niet aantonen. 

Bureau met onderzoekservaring in Noordwijk

Onderzoeksbureau Enneüs helpt de gemeente met de opzet van het onderzoek en de uitvoering ervan. Het bureau deed al eerder onderzoek in de gemeente. Het ging toen om een draagvlakonderzoek naar het al dan niet invoeren van betaald parkeren De Zuid, Duinpark en omgeving van Panhuysstraat. In essentie volgt de gemeente dezelfde onderzoeksmethode in Noordwijk Binnen: adressen aanschrijven, uitnodigen om mee te doen, mogelijk zowel op papier als via digitaal.