Duindamseweg

College Noordwijk beantwoordt vragen PvdA over het in de verkoop brengen van 5 recreatiewoningen aan de Duindamseweg. Dat is nooit de bedoeling geweest. Welke consequentie gaat het hebben?

Kan grond zijn om de vergunning alsnog te weigeren

“De verkoop van de recreatiewoningen onder welke titel kan dan ook aanleiding zijn om de gevraagde omgevingsvergunning alsnog te weigeren”, aldus het college in een antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA.

Schriftelijke vragen

De fractie stelde de vragen naar aanleiding van de bouw van 5 recreatiewoningen Duindamseweg die inmiddels te koop aangeboden. Het heeft ook het college verrast, zo blijkt uit de beantwoording. Huur of koop is allesbepalend geweest voor de het toestaan van de bouw.

Raad dacht mee en maakte overeenkomst mogelijk

Het college is door verschillende partijen gewezen op “het mogelijk afwijken van het gestelde in de bij de vergunningaanvraag overgelegde ruimtelijke onderbouwing, het raadsvoorstel op basis waarvan door uw raad op 18 juni 2019 de verklaring van geen bedenkingen is afgegeven en de op 18 juni 2019 gesloten anterieure overeenkomst.”

Beraden en dan daden

“Wij beraden ons thans over de mogelijke implicaties van de aangekondigde verkoop van de recreatiewoningen voor de door uw raad verleende verklaring van geen bedenkingen, de anterieure overeenkomst en het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning”.
Lees ook de brief ‘Beantwoording schriftelijke vragen lid Janson (PvdA) inzake Bouw 5 recreatiewoningen Duindamseweg