Een nieuwe verordening (APV) Denkt u mee?

De gemeente werkt aan een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Inwoners kunnen meedenken over de nieuwe regels, die daarin moeten staan. Of er juist niet in moeten komen.

Waarom een nieuwe APV?

Elke gemeente heeft een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin staan regels waarmee iedereen wel eens te maken krijgt. Denk aan regels over hondenpoep, evenementen en uitstallingen. De APV’s van Noordwijk en van Noordwijkerhout moeten worden vervangen door één nieuwe APV. Een nieuwe set regels dus. 

Zijn alle regels nodig?

Dat roept de vraag op of al die regels eigenlijk wel nodig zijn? Of missen er juist regels? Kan de gemeente zelf bepalen wat er allemaal in de APV wordt geregeld of zitten daar beperkingen aan? Op al deze vragen wordt ingegaan tijdens 2 bijeenkomsten.

Laat u informeren en geef uw mening

Het worden informatieve bijeenkomsten waarbij iedereen die mee wil denken over de nieuwe APV van harte welkom is. Alle suggesties, meningen en ideeën van aanwezigen worden betrokken bij het opstellen van de nieuwe conceptverordening. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad hoe de nieuwe APV er precies uit gaat zien.

Data en locaties bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • woensdag 5 februari 2020 in De Maasgaarde in Noordwijkerhout, Herenweg 9a (aan het kerkplein van de St. Jozefkerk
  • maandag 10 februari 2020 in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42, zaal rotonde.

Op beide dagen gaan de deuren om 19:30 uur open. De avonden starten om 20:00 uur en duren tot ongeveer 22:00 uur. U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.