Eerste stap gezet naar Noordwijks sportakkoord

De eerste stap naar een lokaal sportakkoord is gezet. In Noordwijk willen we dit jaar een lokaal sportakkoord sluiten. Bij de kick-off waren ruim 90 betrokkenen aanwezig. Zij leverden veel input waar we samen verder mee aan de slag kunnen.

Doel van lokaal sportakkoord

Het doel van het lokaal sportakkoord is om met alle plaatselijke organisaties afspraken te maken. Afspraken die ervoor zorgen dat iedere inwoner van Noordwijk weer en/of meer gaat bewegen. Zodat jong en oud in beweging zijn om zo lang mogelijk gezond te blijven.

Van landelijk naar lokaal

Het lokaal sportakkoord is een initiatief van minister Bruins op basis van het Landelijk sportakkoord. Dit akkoord is in 2018 gesloten tussen het ministerie, gemeenten, en maatschappelijke organisaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentie uitgesproken om ook voor Noordwijk een lokaal sportakkoord te realiseren. Sporten en bewegen en deelnemen aan culturele activiteiten bevorderen de kwaliteit van leven van onze inwoners.

Samen doelen en ambities stellen

Een onafhankelijke formateur 'Sport'akkoord, Fons Bultman, zal dit het proces in onze gemeente begeleiden. Er was een grote groep betrokkenen aanwezig. Ze gingen heel enthousiast aan de slag. En dat leverde goede ideeën en verassende inzichten op. Verenigingen stelden voor om meer samen te werken bijvoorbeeld op het gebied van hun vrijwilligers. Maar ook om bij het onderhoud van hun accommodaties samen te werken. Op de avond kwamen ondere andere vertegenwoordigers onderwijs, welzijn en sport met elkaar in gesprek. Een mooie basis om verder mee te gaan.

Meer weten of opmerkingen?

Eind oktober 2019 komen de betrokkenen weer bij elkaar. Wilt u ook aanwezig zijn? Of heeft u vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp. Mail de gemeente gemeente@noordwijk.nl t.a.v. Noordwijks sportakkoord.

Kick-off Noordwijks sportakkoord

Aanwezigen bij kick-off voor Noordwijks sportakkoord op woensdag 11 september 2019.