Financiële bijdrage beschikbaar voor gezonde ideeën

Zo gezond en gelukkig mogelijk kunnen leven is iets wat voor iedere inwoner van de gemeente Noordwijk bereikbaar moet zijn. De gemeente steunt projecten die ten goede komen aan de gezondheid van inwoners met een subsidie en doet een brede oproep aan de samenleving om hiervoor met plannen te komen.

Leefstijlakkoord Noordwijk

Er is nu 1 programma dat zich ten doel stelt om de gezondheid van inwoners te bevorderen: het Leefstijlakkoord. In het Leefstijlakkoord zijn het Preventieakkoord en het Sportakkoord van de gemeente Noordwijk samengevoegd. Het akkoord richt zich op verschillende leeftijdsgroepen: van jong tot oud in alle dorpskernen. Iedereen telt en kan meedoen.

Doelen 

Waar werken we in het Leefstijlakkoord naar toe? Er zijn 4 hoofddoelen benoemd als houvast voor een project. Bijdragen aan het stimuleren van sport en beweging, bevorderen van gezonde voeding, terugdringen van middelengebruik, meer aandacht voor de mentale gezondheid.   

Sport en beweging 

Hoe krijg je meer aandacht voor de voordelen die sporten heeft op je gezondheid, al dan niet in groepsverband. Denk hierbij aan een leven lang vaardig bewegen, toekomstbestendige sportverenigingen, mooie sportplekken en iedereen kan meedoen. Goede voorbeelden zijn al in gang gezet zoals de nieuwe beweegtuin in Noordwijkerhout waar ouderen vitaal en fit kunnen blijven. In zwembad BinnenZee organiseert Reuring zwemmen voor mensen met dementie en een niet aangeboren hersenletsel.    

Gezonde voeding

Meer aandacht voor gezondere voeding. Door het makkelijker maken van gezonde keuzes in sportkantines en buurthuizen. Een mooi voorbeeld is het kookcafé op woensdag in jongerencentrum The Base. Een samenwerking van Albert Heijn die gratis voor gezonde producten zorgt, Welzijnskwartier en de politie Noordwijk. Jongeren leren daar gezond koken onder leiding van ‘Jan de Politieman’. 

Terugdringen middelengebruik

Voorlichting geven over de negatieve gevolgen voor de gezondheid bij gebruik van alcohol, sigaretten, drugs. We gaan voor een rookvrije generatie, zoals een rookvrij strand en sportplekken, minder alcoholgebruik en minder drugsgebruik. Meer aandacht voor risico’s, extra gericht op ouders en het bespreekbaar maken van dit onderwerp.

Mentale gezondheid

Steeds meer mensen hebben psychische klachten of kennen iemand in hun omgeving. Toch wordt er nog weinig over gepraat. Dit kan worden doorbroken door initiatieven met aandacht voor psychische klachten bij met name meisjes. Denk aan het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, verbeteren van sociale vaardigheden en vergoten van de weerbaarheid. 

Vind een partner en dien samen een project in

De projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten concreet bijdragen aan de doelen uit het Leefstijlakkoord. Indieners die samenwerken met een partnerorganisatie om een project van de grond te krijgen, hebben een streepje voor. Een mooi voorbeeld is de inzet van een sportpedagoog bij verschillende sportverenigingen (samenwerking tussen Yos Lotens, VV Noordwijk en NHC). Daarom de oproep: vind een partner en dien gezamenlijk een project in.  

Stuur je project op vóór 4 december 2022! 

Woon je in Noordwijk, Noordwijkerhout of in De Zilk en heb je een idee? Kijk dan op de website voor meer info. Hier lees je ook de voorwaarden voor deelname. De inzendtermijn is tot en met 4 december. Per project is een bijdrage mogelijk van ongeveer € 3.000,-  Kom je er niet uit of heb je vragen over de aanpak neem contact op met Nienke van Elk, via e-mail.

Meld je project aan

Stuurgroep beoordeelt inzendingen

Een stuurgroep beoordeelt de inzendingen. De stuurgroep Leefstijlakkoord bestaat uit de volgende organisaties: Welzijnskwartier, Centrum Jeugd en Gezin, Sportbedrijf Noordwijk, Brijder Verslavingszorg, Welzijn Noordwijk, Goed Bezig Noordwijk, Sportraad Noordwijk en de gemeente Noordwijk.

Lees meer