Geactualiseerd uitvoeringsprogramma duurzaamheid later dit jaar

Het college heeft de gemeenteraad op de hoogte gesteld over de voortgang uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Veel zaken zijn goed op de rit. Maar het college verwacht een geactualiseerd uitvoeringsprogramma duurzaamheid pas later dit jaar aan de raad te kunnen aanbieden.

Grote thema’s 

Biodiversiteit. Klimaatadaptatie. Circulaire Economie. Energietransitie. Het zijn niet de minste of geringste opgaven waar gemeente Noordwijk mee bezig is. Eind juni 2020 schreef het college een brief aan de gemeenteraad over de vorderingen. Om duurzaamheid zichtbaar ter maken regelt het college het volgende; “In de programmabegroting voor 2020 heeft het college u voorgesteld om medio dit jaar in te voeren dat alle college- en raadsvoorstellen voorzien zullen zijn van een separate duurzaamheidsparagraaf”.

Eigen gebouwen 

Ook de eigen organisatie doet mee, zo blijkt. “Ook loopt er binnen de gemeente een project om Gemeente Noordwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout & De Zilk afvalscheiding in onze eigen gebouwen verder in te voeren. Daarnaast wordt voor alle gemeentelijke gebouwen een actieplan opgesteld op basis van de geïnventariseerde, mogelijke energetische Maatregelen”, aldus het college in zijn schrijven.

Laat nog even op zich wachten

In de programmabegroting 2020 heeft het college ook aangegeven in de 1e helft van dit jaar te komen met geactualiseerd uitvoeringsprogramma duurzaamheid. In dit programma zal onder andere de bestaande en nieuwe activiteiten en projecten worden geprioriteerd aan de hand van de strategische duurzaamheidsnota. 

“Helaas moeten wij u berichten dat deze planning niet langer haalbaar is. Naast de COVID-19 situatie spelen hier nog twee andere aspecten een rol. Ten eerste zijn de inspanningen benodigd om de energietransitie in de juiste banen te leiden groter dan vooraf verwacht, maar ook het aantrekken van de juiste aanvullende kennis en capaciteit voor de duurzaamheidsactiviteiten blijkt hierbij in deze tijd lastig. Het college denkt echter later dit jaar u een geactualiseerd uitvoeringsprogramma te kunnen aanbieden.”

Lees ook de brief: ‘Informeren voortgang uitvoeringsprogramma duurzaamheid’.

Lees meer over de energietransitie.