Geheimhouding van uw persoonsgegevens

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. De gemeente waarin u woont, houdt deze gegevens bij.

Wie kunnen uw gegevens krijgen? 

De gemeente is verplicht uw gegevens door te geven aan instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst en pensioenfondsen. Deze instellingen krijgen alleen de gegevens die zij nodig hebben. Omdat dit wettelijk verplicht is, kan dit niet worden veranderd. De gemeente kan persoonsgegevens soms aan derden verstrekken. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van Rijksoverheid.

Wilt u niet dat wij uw gegevens verstrekken?

Als u niet wilt dat de gemeente uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan moet u hiervoor geheimhouding aanvragen. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. U kunt hier direct digitaal een verzoek voor indienen.

Twijfelt u of uw gegevens nog juist zijn? 

Via Mijn Overheid heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens. Hier kunt u zien hoe uw gegevens staan geregistreerd in de BRP. Mochten uw gegevens niet juist zijn neem dan contact op met het team Klantcontactcentrum.