Geleidelijk aan van het aardgas af

Noordwijk is in 2050 energieneutraal. Van aardgas over op een andere, duurzame energiebron. De aanzet om de overstap goed te laten verlopen is gezet gezien ‘Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland’.

Een einde aan een tijdperk 

Nu nog worden alle gebouwen comfortabel met aardgas verwarmd. Het gaat om woningen. Kantoren. Zorginstellingen. Utiliteitsgebouwen. Ook zorgt het Goud uit Groningen voor lekker warm water. CV’s draaien overuren deze wintermaanden. Maar daar komt een einde aan. Het is zonder meer het eind van een tijdperk.

Ook Noordwijk in 2050 aardgasvrij

De regio Holland Rijnland, bestaande uit 14 gemeenten waaronder Noordwijk, is in 2050 energieneutraal. Dat wil zeggen dat er evenveel energie in de regio wordt gebruikt als duurzaam wordt opgewekt. 80% van de opgewekte energie komt uit de regio en 20% van buiten de regio. De gemeenten in de regio pakken tevens de doelstelling over om in 2050 aardgasvrij te zijn. Zij gaan hiervoor uiterlijk in 2021 een warmtetransitievisie opstellen. Een eerste aanzet om de overstap goed te laten verlopen is gezet met de rapporten 'Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland, gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout'.  

Hoe vlieg je dat aan?

Hoe vlieg je dat in een wijk aan? Hoe pak je het slim, verantwoord en maatschappelijk acceptabel op. Kom je tot een oplossing die net zo comfortabel is als het aardgas. Dat is een hele opgave. Om de overstap op gang te brengen hebben Rijk, Provincie en Gemeenten afgesproken dat elke gemeente in 2021 een transitievisie warmte heeft opgesteld.

Transitievisie warmte

Op naar een richtinggevende visie. Noordwijk werkt daarbij nauw samen met de collegagemeenten uit Holland Rijnland. Hun energieakkoord is er de basis ervoor. In de transitievisie warmte legt de gemeenteraad onder meer het tijdspad vast waarop buurten van het aardgas afgaan en welke duurzaam alternatief er voor in de plaats komt. In de visie onderbouwt de gemeente onder meer de keuzes. Het tijdspad. De manier van werken. De prioriteiten. Maar zoals gezegd. Dit stuk hoeft pas over een paar jaar klaar te zijn.

Interactie met bewoners en eigenaren

Op dit moment hebben de Holland Rijnland gemeenten al veel voorwerk verricht. Er is een Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland opgesteld. En eerste stap. Er staat een manier van werken in die de voorkeur heeft: gemeente stellen een transitievisie warmte op en stellen uitvoeringsplannen op wijkniveau vast. Daarbij is de interactie met bewoners en eigenaren van groot belang. Het schaalniveau van de buurt is leidend.

Toekomstige energievoorziening

Gegeven de impact en opgave lijkt het echt raadzaam om als buurt of als gebouweigenaren, zoals woningbouwcorporaties er voor te zorgen dat je aan tafel zit. Je kennis en kunde is nodig. Natuurlijk ook je medewerking. Want de overstap naar een nieuwe energievoorziening moet ‘gedragen’ worden. Per wijk zal na samenspraak met gebouweigenaren en de buurt uiteindelijk de Noordwijkse gemeenteraad het finale besluit over de precieze toekomstige energievoorziening nemen.