Gemeente Noordwijk geeft ambtsketens in bruikleen

De gemeente Noordwijk geeft de ambtsketens van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in bruikleen. Aan Museum Noordwijk en aan Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) in Noordwijkerhout. Burgemeester Wendy Verkleij ondertekende op 13 oktober de bruikleenovereenkomst met vertegenwoordigers van beide musea.

 5 personen voor een tafel met gemeentewapen3 Ambtsketens

De gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot de gemeente Noordwijk. Voor de gemeente Noordwijk is een nieuwe ambtsketen ontworpen, met het nieuwe gemeentewapen van de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente 3 ambtsketens. De ambtsketens van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout worden niet meer gebruikt.

Musea

De gemeente geeft de ambtsketen van Noordwijkerhout daarom in bruikleen aan NoVaTo in Noordwijkerhout. En de ambtsketen van Noordwijk aan Museum Noordwijk. Hierdoor kan iedereen die dat wil de ambtsketens bewonderen. Op een voor iedereen toegankelijke locatie in de gemeente Noordwijk.

Eigendom

De beide ambtsketens blijven eigendom van de gemeente Noordwijk.