Gemeente Noordwijk tekent voor direct duidelijke taal

Burgemeester Wendy Verkleij en gemeentesecretaris Frans Mencke ondertekenden namens de gemeente Noordwijk de landelijke Direct Duidelijk-deal van de overheid. Zij deden dit op 8 december 2021. De gemeente Noordwijk spreekt hiermee af, dat zij serieus werk gaat maken van direct duidelijke taal. Om haar dienstverlening te verhogen. Burgemeester Verkleij: “Goed contact begint bij direct duidelijke taal.”

twee personen die samen de overeenkomst van de Direct Duidelijk-deal vasthoudenDirect duidelijk communiceren

Direct duidelijk communiceren betekent dat je de lezer of luisteraar altijd als uitgangspunt neemt. Dat je een persoonlijke benadering kiest. Dat je ervoor zorgt dat de taal die je gebruikt begrijpelijk is. Met schrijftips, trainingen en goede voorbeelden uit de praktijk kan iedereen zijn communicatie verbeteren.

Waarom direct duidelijk communiceren?

Iedereen moet kunnen begrijpen wat de overheid schrijft of zegt. Om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Zo weet iedereen wat zijn rechten en plichten zijn. Ook zorgt duidelijke taal ervoor, dat mensen vertrouwen hebben in de overheid. En dat de overheid minder tijd en geld hoeft te besteden aan het beantwoorden van vragen die onduidelijke taal oproept.

Toegankelijk en begrijpelijk

Ook de gemeente Noordwijk wil als lokale overheid, dat de lezers de inhoud en boodschap van haar teksten begrijpen. Daarom gaat de gemeente haar teksten toegankelijker en begrijpelijker maken. Om haar dienstverlening aan haar inwoners te verhogen. Daarbij streeft de gemeente naar een taalniveau dat een groot deel van de inwoners begrijpt. Dit geldt onder andere voor bewonersbrieven en voor teksten op de website.

De gemeente is zich ervan bewust, dat het gewenste taalniveau niet altijd toepasbaar of wenselijk is. Zoals bij het gebruik van bepaalde terminologie of wet- en regelgeving in bestuurlijke stukken. In dat geval let de gemeente erop, dat uit de context duidelijk wordt wat er wordt bedoeld.

Proef reactie inwoners

De gemeente Noordwijk start met een proef. Om na te gaan of inwoners de brieven van de gemeente begrijpen. De reacties gebruikt de gemeente om haar brieven te verbeteren. Indien nodig neemt de opsteller van de brief contact op. De proef loopt van januari tot en met juni 2022.

Hulpmiddelen

De medewerkers van de gemeente krijgen diverse hulpmiddelen aangereikt om direct duidelijk te communiceren, zoals:

  • een hulpmiddel voor digitale tekstcontrole van het taalniveau
  • taaltrainingen
  • een digitale schrijfwijzer 
  • hulp van schrijfcoaches
  • het delen van kennis op intranet
  • hulp bij het herschrijven van standaardbrieven.

Campagne Direct Duidelijk

De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België. Om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.

De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. De Direct Duidelijk-deal is een extra stimulans om als organisatie met duidelijke taal aan de slag te gaan. Het doel van de campagne is dat zoveel mogelijk organisaties de deal ondertekenen. Zodat de hele overheid duidelijker gaat communiceren.