Gemeente krijgt Wapendiploma

Gemeente Noordwijk heeft een eigen wapen. Tijdens een sobere plechtigheid overhandigde de Hoge Raad van Adel het Wapendiploma aan burgemeester Wendy Verkleij.

Wapendiploma FBCeremonie

Burgemeester Wendy Verkleij heeft medio november 2020 het Wapendiploma voor gemeente Noordwijk in ontvangst genomen. Het diploma is de feitelijke uitwerking van wat in een Koninklijk Besluit staat. Hier staat een toelichting op het Wapendiploma.

Heerlijkheden

Gemeente Noordwijk, waarin voormalig gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk zijn opgegaan, heeft nu zijn eigen wapen dat teruggrijpt op het oude, gemeenschappelijke wapen van de beide heerlijkheden Noordwijk en Noordwijkerhout. Daarmee is een traject dat twee jaar geleden begon afgerond. Hier vind je meer over de Heerlijkheden.

Bestaande wapens

Toen het duidelijk was dat de fusie een feit was verzochten de burgemeesters van gemeente Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout de Hoge Raad van Adel om een ontwerp te maken van een nieuw te verlenen gemeentewapen, waarin de figuren uit de bestaande wapens worden betrokken.

Sober vanwege corona

Vanwege corona was het een sobere plechtigheid. De gemeenteraadsleden waren digitaal aanwezig. Marc Scheidius, secretaris van de Hoge Raad van Adel, overhandigde het Wapendiploma en Jos van den Borne, adviseur bij deze organisatie, gaf een korte toelichting.

Leidend diploma

Het Wapendiploma is leidend voor hoe wij het nieuwe gemeentewapen mogen gebruiken zoals dat officieel is verleend en is beschreven in het Koninklijk Besluit. 
Een gebruik is meteen ingezet. Te weten de gemeentevlag met daarop het wapen. De vlag werd gehesen zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout.

Vlag met wapen gehesen INTERNET

Hieronder volgt de korte toelichting zoals deze werd uitgesproken bij de ceremonie op dinsdag 17 november 2020.

Geachte aanwezigen,

Na een positief advies van de Hoge Raad van Adel aan de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Koning bij besluit van 20 december 2019, nu bijna een jaar geleden, een wapen verleend aan uw gemeente.

In het besluit wordt het gemeentewapen kort en krachtig omschreven als “In zilver een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel”. Dat is heraldische taal voor een zwarte leeuw met rode tong en rode nagels op een zilveren schild. Dat schild is “gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels” die kan worden beschouwd als het symbool van het bestuurlijk gezag. Iedere gemeente heeft recht op het voeren van deze kroon.

Het wapen, waarvoor we vandaag bijeen zijn, is het resultaat van een wapenverleningsprocedure die twee jaar geleden begon met een verzoek van de burgemeesters van Noordwijk en Noordwijkerhout aan de Hoge Raad van Adel om een ontwerp te maken van een nieuw te verlenen gemeentewapen, waarin de figuren uit de bestaande wapens worden betrokken.

In zijn advies legde de Hoge Raad van Adel twee wapens voor. Het eerste ontwerp combineerde de zwarte leeuw van Noordwijk en de gouden leeuw van Noordwijkerhout in een gedeeld zilver en blauw schild. In dat ontwerp was de zwarte leeuw van Noordwijk omgewend en keek zo, uit “courtoisie” oftewel hoffelijkheid, de gouden leeuw van Noordwijkerhout aan. Uit hoffelijkheid naar elkaar toegewend ... en niet, zoals sommigen eruit meenden af te leiden, twee met elkaar boksende leeuwen. Van strijdende partijen kan immers geen sprake zijn; een wapen staat juist symbool voor eenheid.

Hoe dan ook, de ‘boksende leeuwen’ haalden het niet. Het ontwerp dat uiteindelijk de voorkeur kreeg, is gebaseerd op de gedeelde oorsprong van de beide gemeentewapens: het oude wapen van de ambachts-heerlijkheid Noordwijk die aan het begin van de dertiende eeuw werd gesplitst in twee rechtsgebieden: de heerlijkheden Noordwijk en Noordwijkerhout. De gezagsdragers in beide rechtsgebieden, de heren van Noordwijk, waren leden van dezelfde familie en voerden in zilver een zwarte leeuw.

Dat die leeuw in het wapen van de gemeente Noordwijkerhout niet van zwart op zilver is, maar van goud op een blauw schild, komt waarschijnlijk doordat de kleuren niet bekend waren toen het wapen in 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel werd bevestigd. Zoals bij veel andere gemeentewapens uit die tijd gebruikte men dan maar de zogenoemde Rijkskleuren, dat wil zeggen de kleuren die we kennen van het Rijkswapen: goud op blauw.

Het nieuwe gemeentewapen is dan ook niet de leeuw van Noordwijk met de kroon van Noordwijkerhout, maar wel degelijk het wapen van Noordwijk en Noordwijkerhout samen! Dat de leeuw van de heren van Noordwijk volgens oude middeleeuwse wapenboeken rood getongd en genageld was, zoals een inwoner van uw gemeente had ontdekt, bleek een belangrijke en interessante aanvulling op het ontwerp van de Hoge Raad van Adel. De Raad kon dan ook instemmen met de aanpassing van het wapenontwerp.

De zwarte leeuw met zijn rode tong en nagels in een zilveren schild, gedekt met de gouden kroon van drie bladeren en twee parels, beantwoordt volledig aan de richtlijnen die de Hoge Raad van Adel hanteert bij wapens en aan datgene wat men in de heraldiek in het algemeen van een correct wapen vraagt: eenvoud – duidelijkheid – schoonheid en zeggingskracht.

Ik wil de gemeente feliciteren met de verlening van dit prachtige wapen.