Gemeente verlengt periode draagvlakmeting Ondernemersfonds

De gemeente organiseert een draagvlakmeting over het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat stemgerechtigden kunnen reageren is met circa 2 weken verlengd

Reactietermijn verlengd

Oorspronkelijk konden stemgerechtigden vóór 26 mei 2019 een stem uitbrengen. In de afgelopen twee weken kreeg de gemeente aanvragen voor nieuwe stembiljetten van personen die oorspronkelijk geen stembiljet hebben ontvangen. 

Deze aanvragen moeten zo zorgvuldig mogelijk worden beoordeeld. Ook moeten mensen die recht hebben op een stembiljet voldoende tijd krijgen om te reageren. Daarom verlengt de gemeente de stemperiode. Stemgerechtigden hebben nu de mogelijkheid om vóór 11 juni 2019 het ingevulde stembiljet te retourneren. 

Vragen? Neem contact op met de gemeente!

Heeft u geen stembiljet ontvangen en bent u van mening dat u als eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning in de gemeente Noordwijk hier wel recht op heeft? Of heeft u mogelijk ten onrechte een dubbel stembiljet ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via het emailadres draagvlakmeting@noordwijk.nl.

Alleen bij overtuigende meerderheid

Elke stemgerechtigde kan maximaal één stem voor of tegen het Ondernemersfonds uitbrengen als eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning. Een Ondernemersfonds wordt pas ingesteld als tenminste 30% van de stemgerechtigden stemt en er een 2/3de meerderheid voor is.