Gemeenteraad stelt Transitievisie Warmte vast

De gemeenteraad stelde op 21 december 2021 de Transitievisie Warmte vast. Unaniem. Nu komt het aan om door te pakken. Het liefst in samenspraak met inwoners. Want de overstap naar aardgasvrij is een zaak van iedereen. Iedereen draagt bij aan een duurzame energievoorziening.

Alle partijen

Het signaal is duidelijk. Bij alle partijen steun voor de visie op hoe de gemeente de komende jaren van het aardgas afgaat. Het algemene gevoel: uitstekende basis. Nu doorpakken. Actie.

20.000 woningen

Het gaat om iets meer dan 20.000 Noordwijkse woningen gaan van het aardgas. Wat zet je dan in voor het verwarmen, het koken en het warm water voor  bad of douche? De totale warmtevraag die verduurzaamd moet worden: iets meer dan 813 TeraJoules. Dat lijkt veel maar is een fractie van wat Nederland jaarlijks verbruikt. Zie de Klimaatmonitor van het ministerie van Economische Zaken. 

Visie die kansen in kaart brengt

Met de visie heeft de gemeente in kaart gebracht wat kansrijke oplossingen zijn om gebouwen en wijken duurzaam te gaan verwarmen. Ook is in beeld gebracht wat voor die wijken de meest kansrijke oplossingen zijn om vóór 2030 te starten met een aanpak richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. 

Een vraagstuk van inwoners en ondernemers

Er zijn nog geen keuzes gemaakt. Het gaat om een visie; de concrete uitwerking en definitieve keuzes per wijk volgen de komende periode. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat inwoners, buurten, wijken betrokken worden bij dit vraagstuk. Hun ideeën en voorstellen zijn welkom bij de projectorganisatie. Want de overstap naar ‘aardgasvrij’ is een zaak van de samenleving.

Op naar een eigen energiestrategie

Nu de gemeenteraad Transitievisie Warmte heeft vastgesteld wordt deze met de Lokale Energie Strategie in 2022 verwerkt tot de Noordwijkse energiestrategie. De basis voor een uitvoeringsagenda. Daar vertaalt de gemeente de vastgestelde strategie naar acties en projecten. Het liefst samen met de samenleving. De wijkuitvoeringsplannen zullen in de uitvoeringsagenda van de Noordwijkse Energie Strategie worden opgenomen

Lees meer