Geschiedenis van een plan

Begin juli 2020 heeft het college het Historisch Overzicht van het Jan Kroonsplein naar de gemeenteraadsleden gestuurd. Het plaatst de ontwikkeling in perspectief en laat zien hoe de gemeente heeft gehandeld. Van plan naar intiem dorpsplein.

Lelijkheid als kans

“In de NRC wordt het Jan Kroonsplein misschien het meest lelijke plein van Nederland genoemd”. Met die woorden start het college het overzicht. Daarmee is de toon gezet. Het is een plek met een kans. Noordwijk wil graag de plek mooier maken. 

Transparant en zorgvuldig

Zo’n ontwikkeling voorbereiden en begeleiden is in de ogen van het college “balanceren tussen beperkte ontwikkeling als bouwhoogtes en bouwmassa's, investeringen in de kwaliteit van de leefomgeving versus een financieel resultaat.” Veel partijen kijken kritisch mee. Met ieder hun belang. Het ‘Historisch Overzicht van het Jan Kroonsplein’ toont dat het proces van de planvorming zorgvuldig en transparant is geweest, aldus het college.

Plein met huizenIn perspectief plaatsen

De gemeenteraad heeft om het overzicht gevraagd. Dit gebeurde naar aanleiding van de presentatie over het Jan Kroonsplein tijdens het rondetafelgesprek van dinsdagavond 14 januari 2020. Nu kan de raad kennis nemen van het planvormingsproces en zaken in perspectief plaatsen. 

Het nieuwe plein

Zo’n plan maakt een flinke ontwikkeling door. In de loop van het proces is een nieuw Jan Kroonsplein opgenomen. Veel kleiner dan het huidige plein. Het vormt een intieme ruimte in de dorpsstructuur, als voorruimte voor het Museum Noordwijk. Met wat groen en kleinschalige horeca kan dit een prettige verblijfsplek worden en een welkome toevoeging aan de badplaats.

Schrijven aan een nieuw hoofdstuk

De gemeente werkt door. “Op dit moment vinden de eerste werkzaamheden met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan plaats”, aldus het college.

Lees ook het Historisch Overzicht van het Jan Kroonsplein.