Gestart. Cultuurraad Noordwijk

De Cultuurraad Noordwijk is gestart. Het is een onafhankelijke adviesraad die gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseert over actuele kunst- en cultuurzaken. Er staat veel op stapel. Dus van de raad gaan we veel horen.

Convenant ondertekenen

Eind januari 2023 ondertekenden de gemeente en de nieuwe cultuurraad het convenant Cultuurraad Noordwijk. Daarmee is de nieuwe cultuurraad gestart met haar werkzaamheden. De cultuurraad is onafhankelijk en adviseert de gemeente, gevraagd en ongevraagd, over actuele kunst- en cultuurzaken.

Hartelijk welkom

Cultuurwethouder Roberto ter Hark verwelkomde namens het gemeentebestuur de leden van de Cultuurraad Noordwijk. “Met elkaar gaan wij structureel en op een solide basis op voor een sterk cultuurbeleid en mooie ontwikkelingen in het cultuurveld.”

Waardering voor vrijwilligers

De wethouder sprak zijn waardering uit voor de inzet van de leden. Mensen die zich om niet voor de cultuursector willen inzetten. Hij zette daarna samen met de voorzitter Aad van den Berg de handtekening waarmee de stichting opgericht is en de gemeente een officieel adviesorgaan rijker is.

Meer weten?

Raadpleeg het speciale webonderdeel ‘Cultuurraad Noordwijk’.