Gezocht nieuwe leden voor Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen

Gezocht! Enthousiaste en bevlogen vrijwilligers. Die weten waar ze het over hebben en een bijdrage willen leveren aan een natuurlijke leefomgeving in Noordwijk.

Nieuw leven inblazen

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen de bestaande Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen nieuw leven in blazen. Zij gaan zich inzetten voor de nieuwe gemeente Noordwijk. En kunnen wel wat hulp gebruiken.

Gevraagd en ongevraagd advies

De Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen adviseert zowel het college als de gemeenteraad. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad. Dit kan gaan over voorgenomen beleid, projecten en andere initiatieven. De leden van deze adviesraad worden hiervoor formeel aangesteld door de gemeente om hun expertise op vrijwillige basis in te brengen tijdens de voorbereiding en het besluitvormingsproces. Het gaat dan om kennis en ervaring van het individuele lid op met name die gebieden waar de adviesraad over adviseert.

Voorwaarden

Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling om in deze adviesraad als (belangen)vertegenwoordiger van een specifieke achterban plaats te nemen. Ook moeten toekomstige kandidaten wonen of werkzaam zijn in de gemeente Noordwijk

Aanmelden

Heeft u nog vragen of wilt u zich beschikbaar stellen voor deze belangrijke adviesraad. Stuur dan een er e-mail naar de Duurzaamheidcoördinator Jop Kluis via gemeente@noordwijk o.v.v. Aanmelding adviesraad. Vriendelijk verzoek om de volgende zaken in uw e-mail te vermelden:

  • Naam
  • Adres
  • Leeftijd
  • Specifieke kennis en ervaring (en waar en wanneer heeft u dit opgedaan)
  • Een korte motivatie voor uw aanmelding