Groen licht bouw paviljoen NRB en ZVN

De start van de bouw van een nieuw paviljoen op het Noordwijkse strand voor de Noordwijkse Reddingsbrigade en Zeilvereniging Noordwijk is een flinke stap dichter bijgekomen. Het collegebesluit is genomen. Alle procedures kunnen starten.

 Voorstel is aangenomen

Het college van burgemeester en wethouders heeft medio februari groen licht gegeven voor de bouw van het paviljoen. Het is een gezamenlijk initiatief van de Noordwijkse Reddingsbrigade, Zeilvereniging Noordwijk en gemeente Noordwijk, zo blijkt uit het B&W-voorstel. De gemeente zorgt voor het geld, waarbij de Zeilvereniging Noordwijk een deel meebetaalt. Met de bouw is bijna € 2 miljoen gemoeid, exclusief B.T.W. Dit is gereserveerd. 

Paviljoen dat past bij het strand

Het nieuwe paviljoen komt ter hoogte van de huidige locatie van de Zeilvereniging Noordwijk aan de Koningin Wilhelminaboulevard 101. Het biedt huisvesting aan de activiteiten van zowel de reddingsbrigade als de zeilvereniging. De huidige onderkomens van beide partijen worden hiermee vervangen. 

Brief aan gemeenteraad

Met een brief heeft het college de gemeenteraad op de hoogte gesteld van het collegebesluit. Ook informeert het college de raad hiermee over de aanbesteding. Die was meervoudig onderhands. Met een gunning van de opdracht aan Van der Niet Bouw te Noordwijk. 

Stikstof geen belemmering

De verwachting is dat de omgevingsvergunning nu snel kan worden verleend. De gemeente volgt daar een Wabo-procedure voor. De stikstofdepositieberekening is positief beoordeeld. Wanneer de procedure voor de omgevingsvergunning is afgerond kan de bouw starten.