Harmonisatie Starterslening

Het college legt binnenkort de geharmoniseerde regeling voor de nieuwe starterslening voor aan de gemeenteraadsleden. Tegelijkertijd is de regeling aangepast aan de ontwikkelingen op de huizenmarkt.

Rondetafelgesprek

Fuseren is Harmoniseren. Beleid gelijktrekken en voor de nieuwe gemeente een eensluidende aanpak op tafel leggen. De voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hadden beide een aparte startersregeling met verschillende voorwaarden. Een harmonisatievoorstel is onderweg en wordt eind-september tijdens een rondetafelgesprek doorgenomen met de gemeenteraad.

Steuntje in de rug

Het doel van een starterslening is om zo veel mogelijk koopstarters uit de gemeente Noordwijk toe te laten treden tot de woningmarkt in de gemeente en een steuntje in de rug te bieden bij de aankoop van een eerste koopwoning in de gemeente. Daarbij is het van belang de financiële middelen zo optimaal en efficiënt mogelijk in te zetten voor een zo breed mogelijke groep koopstarters.

Ook meteen aangepast aan de laatste ontwikkelingen

Met dit voorstel worden de oude verordeningen geharmoniseerd tot één regeling. De welluidende naam: ‘Verordening Starterslening Noordwijk 2020’. Daarmee gelden voor alle starters in de nieuwe gemeente Noordwijk dezelfde voorwaarden. De CDA-motie ‘Helpende hand voor starters’ is in het voorstel meegenomen. Deze motie werd aangenomen in de raadsvergadering van 8 juli 2020. Ook met de situatie op de woningmarkt en het prijsniveau van de woningen is bij het opstellen van de nieuwe verordening.

Verantwoord iets meer

De gemeente wil sturen. Daar zijn argumenten voor. We noemen er een paar. Met een starterslening kan er op een verantwoorde manier net iets meer geleend worden. De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs van de woning en het bedrag dat een starter maximaal bij een bank kan lenen en is een aanvulling van de gemeente Noordwijk op de eerste hypotheek.

Binding met de gemeente

Ook belangrijk. Veel Noordwijkse jongeren hebben een sterke binding met hun omgeving en willen graag in de gemeente blijven wonen. Een starterslening kan helpen om te kunnen starten op de Noordwijkse woningmarkt.  

Jongeren binnenhouden

Nog een argument. Voor het sociaal en economisch aantrekkelijk en leefbaar houden van de gemeente en de regio is het van belang dat juist de jongeren en startende huishoudens in Noordwijk en de regio woonachtig blijven. Met de huidige bestedingsruimte en het maximale leenbedrag kunnen minimaal 57 nieuwe startersleningen verstrekt worden.

Lees ook het ‘Raadsvoorstel Harmonisatie Starterslening 2020